مهدی فرخی پاشاکی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: آستانه اشرفیه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۴۴۶۸۶۴
آدرس موسسه: