سروش نوروزی کندلاتی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۷۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: رودبار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۱۷۷۲۸۳۵
آدرس موسسه: