متین دهقان شیجانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۹۱
اعتبار: فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۳۰۵۱۴۵
آدرس موسسه: