محمدباقر حجازی پور وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۸۴۱
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۸۲۸۳۳
آدرس موسسه: قم توحید-روبروی دادگاه خانواده- نبش ک ۱۰-پلاک۶