غفار حاجی عیدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۵۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۷۱۲۰۲۵
آدرس موسسه: