منصوره سادات حسینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۰۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۷۱۷۰۸۴
آدرس موسسه: