کورش دلپسند کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۷۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: صومعه سرا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۸۷۱۶۱۵۶
آدرس موسسه: