سید علی ابوالقاسمی نرگسی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۶۷۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
استان: گیلان
شهر: فومن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۴۹۵۶۵۹
آدرس موسسه: