فاطمه بدوره وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۱۲۳۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۷۵۴۵۲۷
آدرس موسسه: باجک ک رضوی ۴ ک ۱ پ۳۲ ط همکف