سیدحسن سیف زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۴۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۱/۲۱
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۰۸۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۵۰۰۲
آدرس موسسه: قم- بلوارامین- جنب کوچه ۳۵-پلاک ۷۹۳