فرزاد برادران کناری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۹/۰۳
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۶۲۳۹۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۸۱۵۲۲
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- شهرک حافظ انتهای حافظ ۲ آخرین منزل سمت چپ پلاک ۴۲