مجتبی محمدی مرکیه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۲۶۴۴
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
استان: گیلان
شهر: صومعه سرا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۴۷۵۸۰
آدرس موسسه: گیلان-صومعه سرا-دادگستری شهرستان صومعه سرا-شعبه دوم حقوقی