زهرا محمدی کجیدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۲۷۶۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۴۳۷۸۴۱
آدرس موسسه: رشت فلکه جهاد ابتدای رشتیان ساختمان امور مالیاتی گیلان طبقه ۵