علی نیک نظر مرخالی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۴۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
استان: گیلان
شهر: شفت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۵۳۱۸۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۰۸۸۵۶
آدرس موسسه: شفت-روبرو ی مسجدجامع پاساژدیوباد