عبدالصمد بردی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۱۰/۲۶
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۳۳۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۵۹۱۲
آدرس موسسه: گنبد خ امام خمینی نبش آرش غربی مجتمع آخود زاده ط ۲