صدیقه جلالی هامانه وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۳۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۴/۰۷/۱۰
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۳۴۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۴۸۲
آدرس موسسه: شهر کرد کیار -شلمزار-خیابان رسالت