زینب رجبی گورندانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
استان: گیلان
شهر: تالش
تلفن موسسه: ۰۱۳۴۴۲۲۷۴۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۴۰۴۹۰۲
آدرس موسسه: تالش-ابتدای خیابان شهیدبهشتی-ساختمان پزشکان رازی-طبقه پنجم-واحد۲