سیدرئوف ادریس پور وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۱۹۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۳/۱۷
استان: خوزستان
شهر: خرمشهر
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۶۱۱۱۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۶۱۱۱۷۴۶
آدرس موسسه: خرمشهر چهار راه مطهری پاساژ ستاره ها طبقه اول واحد یک