سید مهدی برقعی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۴۶۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۱۶۹۱۳
آدرس موسسه: خیابان بابک-میدان جهاد-پلاک ۵۹۶