ماریه معصومی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
استان: فارس
شهر: آباده
تلفن موسسه: ۰۷۱۴۴۳۳۴۱۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۷۹۵۱۱۲۳۵
آدرس موسسه: فارس آباده بلوار استقلال ک ۸