جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۵۵۷۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۱۳۴۸ نتیجه پیدا شد.
حسن محمدزاده روفچائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: لشت نشاء
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۷۶۱۳۱
آدرس موسسه:
علی محمدزاده کمالی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۸۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: ماسال
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۹۲۷۹۹۲۰
آدرس موسسه:
فاطمه محمدی علی ابادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: خمام
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۵۹۴۱۲۵
آدرس موسسه:
محمدولی محمدی کجیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۹۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: لاهیجان
تلفن موسسه: ۰۱۳۴۲۲۴۲۳۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۴۳۵۲۹۱
آدرس موسسه: لاهیجان-خ انقلاب - بن بست اسدی- ساختمان پور اسدی -ط اول.
سید احسان محمدی ملکوتی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۴۳۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: بندرانزلی
تلفن موسسه: ۰۱۳۴۴۴۲۳۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۴۰۶۴۳۱
آدرس موسسه: بندرانزلی - غازیان - خیابان طالقانی - کوچه شهیدداردانی - پلاک سوم
سید سجاد محمدی مهویزانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: صومعه سرا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۵۵۲۰۸۸۰
آدرس موسسه:
کیوان محمدنژاد اسطلخ جانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۷۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رودبار
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۴۶۲۱۹۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۴۰۳۹۳۳
آدرس موسسه: گیلان-شهرستان رودبار-شهر رودبار-روبروی دادسرای عمومی وانقلاب-دفتر وکالت
مریم محمدی ویسرودی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۸۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۶۴۴۲۵
آدرس موسسه:
فاطمه محمدی ویسرودی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۷۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: شفت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۳۰۵۲۴۹
آدرس موسسه:
جمشید محمدی وسیرودی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۵۶۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۳۳۳۲۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۹۹۲۲۴
آدرس موسسه: رشت چهار راه میکائیل ابتدای خیابان مطهری ساختمان مهر طبقه۴