جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۲۷ نتیجه پیدا شد.
صادق رشیدی هفشجانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۰۲۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۶۴۷۴
آدرس موسسه:
الهه رضایی اسدآبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۰۱۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۰۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد-فلکه آبی -خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژولی عصر ط اول پ ۱۲۷
علی رضایی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۴۶۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۴۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۹۰۸۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سعدی-جنب کلانتری ۱۱-نبش کوپه ۴۵-طبقه اول
علی اصغر رضاپوریان قهفرخی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۴۰۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۳۰۲۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۴۸۶۲
آدرس موسسه: شهرکرد-فرخ شهر-بلوار ۲۲ بهمن
بنفشه رضائی دزکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۴۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۰۴۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۸۵۴۸
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-ساختمان امام رضا-طبقه اول-واحد ۴۳
صابر رضائی ندیی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۶۷۴
آدرس موسسه: اردل بلوار شهدا ط فوقانی مصالح فروشی عالی پور
مرجان سادات رضوی دهکردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۷۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۸۱۴
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی - روبروی دادگستری - پلاک ۱۰۰
مهری رفیعیان بروجنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۰۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۹۵۷
آدرس موسسه: بروجن-چهارراه ولیعصر-پاساژ بیگی-طبقه دوم-واحد ۶
مجید رفیعیان بروجنی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۰۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۸۷۴۳۱
آدرس موسسه: بروجن میدان انقلاب کوچه دادسرا مجتمع نیکان طبقه دوم واحد ۲۰۳
فرود رفیعیان بروجنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۳۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۲۹۶۸۶
آدرس موسسه: چهارمحال-بروجن-حدفاصل چهارراه دفتری وچهارراه ولیعصر-خ ۱۵ خردادمیانی-مجتمع بیگی -ط دوم
غلامحسین رفیعیان بروجنی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۳۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۴۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۶۸۸
آدرس موسسه: خ ۱۵خردادجنوبی مجتمع تجاری بیگی ط ۳ واحد۷
احسان رفیعی زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۰۵۹۳
آدرس موسسه: