جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۱۳ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۶۳ نتیجه پیدا شد.
سمیه خسروی فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۲۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۲۲۱۲
آدرس موسسه: فارسان-بلوار امام-مجتمع قائم-طبقه سوم
علی‌ خسروی‌مقدم‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۰۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۵۷۲۱
آدرس موسسه: شهرستان کوهرنگ- چلگرد بلوار رهبری -روبروی دادگستری
قدیر خلجی بابااحمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۶۵۵۴
آدرس موسسه:
فاطمه خلیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۷۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۴۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۹۴۸۲۱
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهیدخ پانزده خردادجنوبی روبروی پاساژنورشرق
مریم یدالهی فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۳۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۸۸۶
آدرس موسسه: فارسان -چهارراه فرمانداری-پاساژ قائم-طبقه سوم
محمدحسین دانشفر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۱۰۵۲۴۰۶
آدرس موسسه:
مسیح داوطلب وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۵۰۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۰۰۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۸۱۲۰۵۵
آدرس موسسه: کیار-شلمزار -روبروی دادگستری-دفتر وکالت مسیح داوطلب
مالک درخشان سامانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۳۵۲۰۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۳۸۷۸
آدرس موسسه: سامان خ جعفرزاده روبروی بانک ملی مجتمع رضا ط۲
جهانبخش دیصی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۸۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۵۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۸۱۴۸۸
آدرس موسسه: بروجن خ طالقانی کوچه اروند رود پلاک ۱/۱
حمزه دلاوری نژاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۷۹۸۹
آدرس موسسه:
حجت اله دهقانی وردنجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۳۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۵۸۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۰۴۸
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه دولت-طبقه اول
مرضیه ریاحی چلوانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۵۳۹۸۵
آدرس موسسه: