جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۱۳ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۶۳ نتیجه پیدا شد.
حامد سلیمانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۲۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۴۳۲۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۲۸۹۳
آدرس موسسه: میدان امام مجتمع تجاری میلاد طبقه ۵ واحد۹
پیمان سلیمانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۲۴۰۴۲
آدرس موسسه:
نجمه سلمان دهکردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۵۹۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لاران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۳۲۷۰
آدرس موسسه:
مرتضی سلیمانی فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۴۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۵۸۳
آدرس موسسه: فارسان - میدان امام - تقاطع طالقانی-مجتمع پاسارگاد-طبقه ۲-واحد ۳
مائده سلیمی قهفرخی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شلمزار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۸۷۱۲۳
آدرس موسسه:
بهرام سمیع قهفرخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۱۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۷۳۵۴۵
آدرس موسسه: شهرکرد-خ حافظ-ساختمان پرویز(پارسیان)-طبقه ۴-واحد ۱۲
شادمان شایان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۷۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۶۲۵۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۶۷۰۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه۴۴-ابتدای کوچه پ۱ -طبقه۲
پروین شاه حسینی کهیانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۳۶۱۸۹
آدرس موسسه:
همایون شاهینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۷۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۰۴۴۳۰
آدرس موسسه: شهرکرد-خ حافظ-روبروی ثبت احوال-مجتمع مهر-طبقه دوم
رسول شاهین شمس آبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۱۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۲۶۲۸
آدرس موسسه: پایین فلکه آبی پاساژ اعظم-طبقه دوم
فاطمه شاهوردی شهرکی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۱۱۴۱
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۱۳۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۲۳۱۱۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان ملت- پاساژ حاج ناصر صادقی-طبقه سوم
مجتبی شیخ سامانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۴۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۷۳۷۰
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- سامان -خیابان شهید جعفرزاده-مجتمع سیماش-طبقه دوم واحد۵