جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۲۷ نتیجه پیدا شد.
هاشم صادقی ده صحرائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۰۱۸۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۷۲۰۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۲۶۳۳
آدرس موسسه: لردگان-آلونی-بلوار شریعتی-پاساژ ولیعصر
کبری صادقی ده صحرائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۸۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۰۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۴۰۴۲
آدرس موسسه: شهرستان لردگان-خ دادگستری-روبروی درمانگاه شماره ۱-طبقه دوم-دفتر وکالت
شهرام صادقی سفیددشتی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۳۷۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۵۰۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۲۳۶۳۴
آدرس موسسه: بلوار مدرس پاساژ نور ط ۲ واحد ۳
سعیده صالحی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۰۹۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۰۳۶۳۸۴
آدرس موسسه:
سیدعلی صالحی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۸۳۹۵
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۵/۱۴
وضعیت: فوت
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۶۲۲۲۲۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۹۹۱۰۲
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری اردل خیابان شهدا جنب دادگستری
عاطفه صانعی دهکردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۴۰۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۸۰۲۲
تلفن همراه: ۰۹۰۲۱۲۰۱۲۷۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان مولوی-نبش کوچه۴۴-پلاک۱۹
حسین صداقت وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۱۱۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۹۰۶۰۸
آدرس موسسه:
سمیه صدری سوادجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۹۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۴۶۷۱۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خ جعفرزاده -روبروی شهرداری-پاساژ سیماش
داوود صفائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۷۰۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۰۶۸
آدرس موسسه: لردگان -خ ۱۷ شهریور-روبروی دادگستری
مریم طالبی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۵۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۷۴۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۰۶۲۰
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-مجتمع چهارسوق-طبقه اول
میلاد طالب زاده چالشتری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۶۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۹۰۲۲۸
آدرس موسسه:
حمیرا طاهری سر تشنیزی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۳۶۳۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۵۲۵۶۹۴
آدرس موسسه: شهرکرد -شلمزار -خیابان شهید رجایی -دفتر وکالت