جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۸۳۸ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۸۵ نتیجه پیدا شد.
رسول سروآزاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۹۸۵۷۲
آدرس موسسه:
ندا سعیدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۸۵۷
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۵۸۰۹۳۰۶۱
آدرس موسسه: شهرکرد پایین تر از فلکه ابی کوچه ۱۹ پلاک ۲۰
محمد سعیدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۲۲۱۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۳۵۲۰۲۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۴۳۶۷۷۵
آدرس موسسه: سامان خ شهید جعفرزاده روبروی شهرداری پاساژبزرگ سامان ط ۲ واحد ۷
مرضیه سیف الهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۰۹۲۱
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: چلگرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۴۸۷۲۳
آدرس موسسه:
کیهان سیفی عبدالسلیمانلو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۰۷۲۰
آدرس موسسه:
حامد سلیمانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۲۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۴۳۲۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۲۸۹۳
آدرس موسسه: میدان امام مجتمع تجاری میلاد طبقه ۵ واحد۹
پیمان سلیمانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۲۴۰۴۲
آدرس موسسه:
نجمه سلمان دهکردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۵۹۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لاران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۳۲۷۰
آدرس موسسه:
مرتضی سلیمانی فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۴۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۵۸۳
آدرس موسسه: فارسان - میدان امام - تقاطع طالقانی-مجتمع پاسارگاد-طبقه ۲-واحد ۳
مائده سلیمی قهفرخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۰۹۱۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شلمزار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۸۷۱۲۳
آدرس موسسه:
بابک سمیعی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۸۶۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۳۷۷۱۷۲۷
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه فصیحی نبش خیابان سعدی پاساژ امام حسین (ع) طبقه اول پلاک ۱۵
بهرام سمیع قهفرخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۱۶۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۰۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۷۳۵۴۵
آدرس موسسه: شهرکرد-خ حافظ-ساختمان پرویز(پارسیان)-طبقه ۴-واحد ۱۲