جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۱۳ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۶۳ نتیجه پیدا شد.
پریسا شیرزاد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۵۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۴۷۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۸۵۹۰۶۶
آدرس موسسه: شهر کرد - شرکت زراعی-خ شهید عباسی (گهرباران) کوچه اول
حسین شریفی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۵۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: غیرفعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۹۸۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۰۳۶۱
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری-لردگان-بلوار امام رضا(ع)بلوار عطار-طبقه دوم-واحد ۴
ایمان شریفی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۳۸۲۷
آدرس موسسه:
زینب شیرمحمدی بهرام آبادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۹۴۳۰
آدرس موسسه:
یاسمن شکیبا دستگردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۱۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۴۲۱۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۰۶۰۴۷
آدرس موسسه: شهرکرد-دستگرد-خیایان حرم-خیابان ساعی-پشت بانک صادرات-پ ۴۰۹
فریبا شکرالهی دهکردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۳۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۹۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۲۱۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی - نبش رجائی -کوچه ۲۱-پلاک ۲۳-ط اول
مریم شمس وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۵۷۳۰۶۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۰۸۳۰۰۲
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل فلکه آبی وچهارراه فصیحی-مجتمع زیتون-طبقه همکف
ابراهیم شمسی ارمندی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۶۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: آلونی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۵۳۴۴۴
آدرس موسسه:
اسماعیل شهاب سامانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۱۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۲۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۱۳۶۶۲۴
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-کوچه ۴۸-مجتمع کوثر-ط۴
فرشاد شهبازی گرمتان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۸۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: میانکوه
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۳۵۰۰۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۲۵۷۸
آدرس موسسه: شهرستان اردل-بخش میانکوه- شهر سرخون خ امام روبروی دادگستری
مهرداد شهریاری بهزادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۶۹۶۲
آدرس موسسه:
زهرا صیادی شهرکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۲۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۲۴۳۸
تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۴۲۶۴۷۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان مولوی-روبروی کلینیک تامین اجتماعی-ساختمان هما-طبقه دوم