جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۱۳ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۶۳ نتیجه پیدا شد.
میلاد طالب زاده چالشتری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۶۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: چلگرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۹۰۲۲۸
آدرس موسسه:
حمیرا طاهری سر تشنیزی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۲۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۳۶۳۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۹۵۲۵۶۹۴
آدرس موسسه: شهرکرد -شلمزار -خیابان شهید رجایی -دفتر وکالت
سمیه طهماسبی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۶۹۹۲۴۳۴
آدرس موسسه:
رویا طهماسبی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۲۳۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۸۷۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۹۴۸۰
آدرس موسسه: خ سعدی-کوچه۴۸-مجتمع کوثر-طبقه۳
زیبا طهماسبیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۳۷۷
آدرس موسسه: شهر کرد -خیابان سعدی-ساختمان مهرگان-طبقه ۴-واحد ۱۲
حمیدرضا طهماسبیان قهوخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۳۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۱۹۶۰
آدرس موسسه: شهر کرد - خیابان سعدی جنی کلانتری ۱۱ کوچه ۴۳- پلاک ۱۸
رضا طهماسبی کرفی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۳۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۸۵۸
آدرس موسسه: لردگان - خ دادگستری روبه روی درمانگاه
تبسم ظفری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۵۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۳۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۹۷۰۷۶۸
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- منظریه خ شهید استکی ک۲ پ۴۱۸
علی عالی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۴۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۶۱۱۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۳۹۶۸۴۲
آدرس موسسه: خان میرزا روستای شهرویه
ابوطالب عباسی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۱۴۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۰۱۱۱
آدرس موسسه: بروجن -خ ۱۵ خردادجنوبی-پاساژنور شرق -طبقه دوم
جهانگیر عباسی سورکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۲۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۱۳۲۶۰۰۳۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۱۴۱۶۸۱
آدرس موسسه: شهرکردشهرستان کیارشلمزار-بلوار شهید رجائی-دفتر وکالت خانم زهرا هاشمی
روزعلی عباسی عیسی آبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۱۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۷۰۵۸
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری سامان خ شهید جعفرزاده-روبروی بانک ملی-مجتمع تجاری رضا ط سوم