جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۱۳ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۶۳ نتیجه پیدا شد.
طوبی علی پور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۴۱۷۷۶
آدرس موسسه:
حشمت اله علیجانی علیجانوند وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۸۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بازفت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۸۱۳۶۹۸
آدرس موسسه: بازفت-جنب دادگستری بخش بازفت
کبری علیدوستی شهرکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۱۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۶۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۶۳۵
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-ساختمان امام حسین (ع)-طبقه دوم-پ۲۱
الهه‌ علوی‌اشکفتکی‌ وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۸۲۷۴
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۴۰۰۵
آدرس موسسه: شهرکرد-خ طالقانی-بالاتر از مصلی -مجتمع مهرگان
سیده معصومه غیبی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۴۹۸۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: ناغان
تلفن موسسه: ۰۳۸۵۸۳۸۴۳۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۸۹۹۳
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-کیار- ناغان روستای جوزستان
مرجان غفاری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۱۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۰۷۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۱۹۷۶
آدرس موسسه: استان چهارمحال وبختیاری شهرکرد-بلوار حافظ-روبروی اداره ثبت احوال-مجتمع مهر-طبقه دوم
مرتضی غفاری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۷۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۰۹۱۱
آدرس موسسه: شهرستان کوهرنگ-خیابان اصلی-روبروی دادگستری
سلیمه غفاری گوشه وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۰۳۷۴
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۰۲۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۶۲۶۳۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ سعدی شرقی کوچه ۲۸-پلاک ۳/۱
زهرا غفاری گوشه وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۴۸۳
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۲۲۴۳۶۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۶۸۸۷
آدرس موسسه: شهرکرد خ مولوی شرقی کوچه ۱۸ پ ۳۱
سید ابوالفضل فیاضی بروجنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۳۵۹۳۴۹۵۹
آدرس موسسه:
مرتضی فاضلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۲۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۴۲۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۷۶۱۹
آدرس موسسه: فارسان-میدان امام-روبروی آزمایشگاه مرکزی-مجتمع امام رضا(ع)طبقه دوم واحد ۳
ندا فاضلی نیا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۱۲۳۰۲
آدرس موسسه: