جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۲۷ نتیجه پیدا شد.
سمیه مبشری ریزی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۴۷۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بلداجی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۱۸۳۵۵۷
آدرس موسسه:
حمید مجتهدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۶۱۴۰
تلفن همراه: ۰۹۲۲۵۲۱۴۴۶۱
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان ۱۲محرم شمالی-ساختمان چهارسوق-طبقه آخر
فرامرز محمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۶۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۳۸۴
آدرس موسسه: کیار شلمزار بلوار شهید رجایی نرسیده به دادگستری
داود محمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۶۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۴۲۰۰
آدرس موسسه: لردگان بخش خانمیرزا شهر آلونی میدان امام حسین پاساژ ولی عصر
علی اکبر محمدی احمدمحمودی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۳۹۵۶۶
آدرس موسسه: کوهرنگ -چلگرد بلوار رهبری- روبروی دادگستری- پلاک ۶۵۷
فاطمه محمدی پاک وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۰۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۵۵۶۰۳
آدرس موسسه:
حبیب اله محمدحسینی بابادی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۰۹۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۷۷۳۰۶۴
آدرس موسسه:
معصومه محمدی دشتکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۲۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۹۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۸۳۹
آدرس موسسه: حد فاصل فلکه آبی و چهارراه فصیحصی مجتمع چهارسوق-طبقه اول
محبوبه محمدی دشتکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۶۸۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۱۹۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۱۴۶
آدرس موسسه: بلوار شهدا پائین تر از داروخانه براتی
مریم محمدعلی زاده سامانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۶۸۳۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۲۳۵۲۵
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- شهرکرد خ یاسر ک۵۲ پ۲۶
عباس محمدی فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۴۶۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۴۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۵۸۱
آدرس موسسه: فارسان-خیابان شریعتی-دفتر وکالت
مهدی محمدی مقدم وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۰۶۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۳۰۶۷
آدرس موسسه: لردگان - خ ۱۷ شهریور- روبروی درمانگاه شماره ۱-طبقه دوم