جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۲۷ نتیجه پیدا شد.
حامد محمدی نافچی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۰۲۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بلداجی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۰۹۳۸۵
آدرس موسسه:
بهنام محمودی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۴۶۹
اعتبار:
وضعیت: ابطال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۲۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۲۲۴
آدرس موسسه: روبروی دادگستری خ امام خمینی
امیر محمودی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۴۶۲۷۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۲۱۹۵۱۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۱۹۵۱۵۶
آدرس موسسه: لردگان-شهر آلونی-خیابان دکتر شریعتی-پاساژ ولی عصر(عج)-طبقه اول
احمد محمودی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۶۰۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۹۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۳۹۵۵
آدرس موسسه: لردگان- خ ۱۷ شهریور-روبروی درمانگاه بهروزی-طبقه اول
مرتضی محمودیان درویشانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۱۴۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: میانکوه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۸۵۱۸۶۶
آدرس موسسه: شهرستان اردل منطقه میانکوه شهر سرخون-روبروی دادگستری
طیبه محمودیان درویشانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۴۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۵۰۵۴۶
آدرس موسسه:
حمیده محمودی چلیچه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۶۷۴۳۹
تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۳۱۰۰۷۰
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-فارسان- چلیچه خ انقلاب انتهای بن بست مهرگان پ ۲۴
امیرحسین محمودی ماندنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۷۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۱۶۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۴۵۹۱
آدرس موسسه: لردگان-خ دادگستری-روبروی درمانگا شماره ۱ -طبقه ۲
ابراهیم مختاری دستنائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۵۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۳۸۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۳۲۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد-میدان آیت اله دهکردی -ساختمان کهکشان-طبقه اول -واحد ۱۰۵
ایوب مختار گندمانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۱۷۴۳
آدرس موسسه: بروجن -خ ۱۵ خرداد جنوبی-سه راه دفتری-روبروی موسسه مالی ملل -دفتر وکالت
مریم مختاری نیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۱۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۰۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۰۶۳
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-خ سعدی غربی-نبش کوچه ۴۸-ساختمان مهرگان-طبقه دوم-واحد ۶
ساناز مختاری همامی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۰۹۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۹۴۴۳۱۲
آدرس موسسه: