جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۲۷ نتیجه پیدا شد.
مژگان مدرس وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۰۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۴۲۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۹۴۴۶
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری -بروجن- خ پانزده خرداد -پاساژ نوشرق- طبقه۲
سیدعبدالرضا میراحمدی باباحیدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۳۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۴۳۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۷۵۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد-چارراه دامپزشکی-طبقه فوقانی بانک توسعه تعاون
زهرا مرادی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۶۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: آلونی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۹۰۷۸۵۲
آدرس موسسه:
روح اله مرادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۰۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۹۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۳۱۹۵۴
آدرس موسسه: لردگان ک پزشکان جنب مطب خانم دکتر تهمینه محمودی
امین مرادی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۲۶۴۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لاران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۵۷۷۷۵۸
آدرس موسسه:
مرضیه مرادی پیربلوطی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۵۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۸۹۷
آدرس موسسه: شهرکرد -شهرستان کیار-بلوار رجائی-دفتر وکالت
آمنه مرادپور وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۰۹۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۲۲۹۸۲
آدرس موسسه:
سیده زهرا میربابائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۳۲۱۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۰۳۱۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد - خیابان ۱۲ محرم-مجتمع زیتون-فاز ۲-طبقه اول -واحد ۴
محمود میرزا خانی نافچی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۴۷۲
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۴/۱۴
وضعیت: ابطال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۴۵۴۹
آدرس موسسه: شهرکردخ ۱۲محرم روبروی مجتمع امام صادق انتهای بن بست ۱۰
بهنام میرزاخانی نوابادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۱۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۰۳۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۸۴۰۱
آدرس موسسه: شهرکرد-خ سعدی-کوچه۱/۴۷-ساختمان ارم-ط۲
مهرانگیز میرزائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۶۳۵۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۶۱۰۱
آدرس موسسه: خان میرزا شهر آلونی بلوار شریعتی --نبش خیابان امام رضا-دفتر وکالت
رضا مسیبی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۲۳۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۳۲۰۰۳
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- شهرکیان خ امام رضا فرعی اول ک شهید باقری