جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۱۳ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۶۳ نتیجه پیدا شد.
همتا امیریان فارسانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۲۶
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۲۷۶۴۴
آدرس موسسه:
فرزاد امیریان فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۳۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۲۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۷۳۸
آدرس موسسه: فارسان-نبش میدان جمهوری-جنب دفتر خدمات قضایی
زینب امیرخانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۶۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۶۶۷۵
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان کاشانی-روبروی دادگستری-نبش کوچه۳۵
الهه امینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۷۲۱۰
آدرس موسسه:
شهاب امینی راستابی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۲۱۷۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۳۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۳۹۶
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-ساختمان حافظ-دفتروکالت عبداله غفاری
زینب امینی گوشه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۱۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۸۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم-مجتمع وکلاء-طبقه دوم
فاطمه امینی هارونی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۳۸۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۷۴۳۷۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۴۳۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سعدی شرقی-کوچه ۴۷/۱-طبقه دوم
معصومه انتظامی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۸۳۰۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۰۳۹
آدرس موسسه: لردگان-فلارد-مال خلیفه-خیابان بخشداری
کلثوم بابامیر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۷۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۷۶۷۲۹
آدرس موسسه:
علی اصغر بابامیر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۹۹۸۴
آدرس موسسه:
سمیه بابائیان فردوئی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۰۹۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۵۹۲۱۸۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۹۲۱۸۶۸
آدرس موسسه: لردگان خ دادگستری
منوچهر باسیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۴۴۵۰۲۶۵
آدرس موسسه: