جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۸۳۸ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۸۵ نتیجه پیدا شد.
سید شهاب بنی هاشمی امام قیسی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: ناغان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۸۰۴۲۳۵
آدرس موسسه:
مهران بهاءلوهوره کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۶۳۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۷۱۱۹
آدرس موسسه:
سودابه بهالو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۸۳۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۱۸۳۱۶۵
آدرس موسسه: شلمزار، انتهای بلوار شهداء، بلوار دانشگاه، دانشگاه پیام نور
زهره بهامیری قهفرخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۶۶۲
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۳۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۰۵۷۰
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی-نبش رجایی- ساختمان وکلاط۳
مهدی بهرامی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۷۷۰۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۰۵۳۵۸
آدرس موسسه:
صادق بهرامیان ریگکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۰۹۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۳۰۶۰۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سعدی-بعد از کوچه ۴۷/۱
جعفر بهرامی فارسانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بازفت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۲۲۸۵۲
آدرس موسسه:
سردار بهرامی گهروئی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شلمزار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۵۸۰۸۶
آدرس موسسه:
مسلم بویر حسنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۹۹۱۳۷۱
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-لردگان- لردگان روستای چاهگاه میلاس
سیدجمشید پاکروان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۸۰۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۹۸۷۱
آدرس موسسه: بروجن -بلوار مدرس-مجتمع نور-طبقه دوم-واحد ۷
لیلا پیرانه دهکردی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۰۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۷۷۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۹۹۲۹
آدرس موسسه: کیار - شلمزار -خیابان شهید رجایی-دفتر وکالت خانم طاهری
راضیه پری زاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۹۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۳۴۶۸۳۹
آدرس موسسه: