جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۱۳ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۴۶۳ نتیجه پیدا شد.
علی ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۲۱۲۹۰
آدرس موسسه:
رضا ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۱۲۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۲۳۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۴۷۶۹
آدرس موسسه: بروجن-خ ۱۵ خرداد جنوبی-کوچه شهید اسفندیار پور-طبقه فوقانی نان بهشتی
فرشته‌ ابراهیمی ‌دستگردی‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۰۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۳۳۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۳۲۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ سعدی شرقی-نبش کوچه ۴۵-پلاک ۳۱-طبقه اول-واحد ۱
مهرداد احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۸۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۰۲۷۵۹
آدرس موسسه:
سارا احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۳۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۱۸۲۲۶۹
آدرس موسسه:
مرضیه احمدی باصیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۸۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۰۳۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۱۳۹۳
آدرس موسسه: بروجن-میدان مرکزی-مجتمع آپادانا-طبقه دوم
رسول احمدی بنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۰۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۲۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۹۸۱۷۴۴
آدرس موسسه: م فردوسی ابتدای خ فردوسی شمالی روبروی مسجد نو مجتمع تجاری قاسمی-طبقه دوم
عنایت اله احمدی حسن هندویی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۴۴۱۶
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۰۹۲۴۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۰۹۲۲۱۵
آدرس موسسه: استان چهار محال بختیاری -شهرستان لردگان-خ دادگستری روبروی درمانگاه
فرزاد احمدی دهنوی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۲۹۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۶۴۵۱
آدرس موسسه: لردگان شهر آلونی -میدان امام حسین -مجتمع تجاری ولی عصر
معصومه احمدزاده دهنوی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۸۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۶۰۵۵
آدرس موسسه:
داریوش احمدی سرموری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۰۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۵۶۸۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان کاشانی-نبش رجایی ساختمان وکلا ط دوم
علی احمدی میرقائد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۷۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۶۳۹۳۳۴
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-اردل- جنب دادگستری.دفتر وکالت
علیرضا آذری بنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه: ۳۸۳۳۷۲۳۰۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۳۱۸۰۳
آدرس موسسه:
مجید اذر مهر وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۸۶۳۵
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۱۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۹۱۳۵
آدرس موسسه: NULL
مسعود اردستانی سامانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۷۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۱۲۳۸
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-سامان- خیابان شهدا روبروی بیمه ارمان
محسن اردشیری لردجانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۷۴۰۰۸
آدرس موسسه:
محمد ارشادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۶۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۱۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۰۰۴۶۳۰
آدرس موسسه: فارسان-خ دکتر بهشتی-روبروی بانک ملی-جنب فروشگاه لوازم خانگی ارشادی
مرتضی ارشادی فارسانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۱۸۷۱۸۹
آدرس موسسه:
فیروز آرمش وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۲۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فلارد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۸۳۹۰۸
آدرس موسسه: لردگان-بخش فلارد -مال خلیفه-خیابان بسیج
مرضیه ازاد شهرکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۴۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۳۲۱۷۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۶۱۰۵۸
آدرس موسسه: چهارمحال و بختیاری شهرکرد-فلکه آبی -پاساژ ولی عصر-طبقه دوم
جمشید ایزد پناه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: میانکوه
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۳۵۴۱۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۱۰۹۲۷۳
آدرس موسسه: شهرستان اردل _بخش میانکوه _جنب دادگاه عمومی
شیوا ایزدی شورابی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۱۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۵۱۷۶۹
آدرس موسسه:
اعظم ایزدی شورابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۸۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۴۱۳۰۲
آدرس موسسه: سامان-خ جعفرزاده-روبروی شهرداری-پاساژ سیماش-طبقه سوم
سمیه اسدی اقبلاغی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۸۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۶۵۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۷۳۴
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی-نبش کوچه ۲۱-مجتمع وکلائ-ط اول
مهدی اسدی جاجایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۰۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۹۳۸۱
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- خ باهنر-ک۶۷-پ۲۳.۱
زهره اسدی چغاخور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۰۲۸۲۱
آدرس موسسه:
مسلم اسدی دزکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۹۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۰۲۵۰
آدرس موسسه: کیار -شلمزار-بلوار شهید رجائی-روبروی اموزش وپرورش
محمدحسین اسدی دز کی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۸۴۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۱۶۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۵۳۱۶
آدرس موسسه: کیار شلمزار -خیابان شهید رجائی-روبروی دادگستری
سجاد اسدی گندمانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۲۳۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۸۵۹۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۶۳۶۸
آدرس موسسه: بروجن خیابان ۱۵خرداد جنوبی کوچه عسجدی
رضا اسلامی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۴۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۵۴۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۶۹۶۴
آدرس موسسه: فارسان -خیابان بهشتی-روبروی آزمایشگاه مرکزی-پاساژ امام رضا-طبقه دوم-واحد۲
محمد اسلامی باباحیدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۱۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۴۲۱۱
آدرس موسسه: فارسان-خیابان کاشانی-دفتر وکالت مریم اسلامی
فاطمه اسلامی باباحیدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۰۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۸۲۶۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۱۲۵۱
آدرس موسسه: شهرکردخ ۱۲محرمجنوبی-÷اساژ اعظم-طبقه دوم-روبروی پوشاک توکل
مریم اسلامی فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۱۷۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۲۴۵
آدرس موسسه: فارسان-خ آیت اله کاشانی-دفتر وکالت مریم اسلامی
طیبه اسماعیلی درکه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه: ۰۹۹۰۵۴۶۶۵۹۶
تلفن همراه: ۰۹۹۰۵۴۶۶۵۹۶
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-لردگان- روستای صالحات
مصطفی اسماعیلی کرانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۵۹۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۶۳۲۰۱
آدرس موسسه:
مهراد اسمعیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۱۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۱۱۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۰۱۴۶
آدرس موسسه: فارسان-خیابان شهیدبهشتی-روبروی هتل ارم-دفتر وکالت
هاجر اسمعیلی کرانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۳۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بلداجی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۴۵۴۹۶
آدرس موسسه:
سولماز اشراقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۷۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۴۴۳۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۰۴۸۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ مولوی-نبش کوچه ۴۱/۱
مجید اشهر وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۵۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۲۶۲۲۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۲۶۲۲۸۲
آدرس موسسه: لردگان-خ شهدا-خ دادگستری-روبروی مرکز درمان-ط۲
سیدرضا اصغرزاده مرغملکی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۳۵۲۱
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لاران
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۷۰۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۵۰۶۵
آدرس موسسه: شهرکردبخش لاران سورشجاعان خ عدالت جنب دادگستری دفتر وکالت
قدرت اله اعرابی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۴۶۱۶
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۸۴۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۷۵۲۱
آدرس موسسه: اردل بلوار شهدا طبقه فوقانی کتاب فروشی عالی پور
ابراهیم افزون وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۸۶۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۸۰۵۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۴۳۶۰
آدرس موسسه: شهرکرد-فلکه آبی-خ ملت-پاساژ صادقی-طبقه سوم
معصومه افشاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۱۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شلمزار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۴۹۷۷۵
آدرس موسسه:
بنفشه افضل دهکردی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۵۳۰۰
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۲۳۲۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۵۴۹۱
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-خیابان سعدی-کوچه ۴۸-طبقه زیرین مجتمع کوثر
مهسا آقاحسینی دهاقانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۲۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بلداجی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۱۱۸۶۵۷
آدرس موسسه:
فریبا آقاخانی هارونی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۴۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۳۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۹۰۱۱
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه امام صادق روبروی مجتمع امام صادق مجتمع بهرام ط ۴ واحد۱۱۳
فتح اله آقاخانی هارونی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۳۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لاران
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۶۱۴۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۲۱۵۲
آدرس موسسه: لاران خ عدالت-روبروی دادگستری لاران
معصومه آقائی چالشتری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۲۱۰۴۸۸۶۱۸
آدرس موسسه:
احسان اکبری شاهنجفی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فلارد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۲۴۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۴۸۰۱۰
آدرس موسسه: روستای شاه نجف
مرضیه الیاسی قهفرخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۸۰۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۸۲۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۲۵۹۶۹
آدرس موسسه: شهرکردفرخ شهر خ امام فرعی ساحل غربی پ۹
معصومه البرزی گهروئی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۵۸۲۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۷۲۷۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۶۹۶۷۲
آدرس موسسه: شهرکرد خ ملت حد فاصله میدان انقلاب و ومیدان ۱۲ محرم-مجتمع تجاری فاضل-طبقه دوم
فاطمه الله وردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۱۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۴۸۶۱
آدرس موسسه: بروجن--بلوار مدرس-مجتمع تجاری نور-طبقه دوم
قیصر الماسی‌منش‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۰۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۸۵۲۸
آدرس موسسه: لردگان-فلاورد-شهر مال خلیفه-خ بسیج-نرسیده به دادگاه عمومی فلارد
طیبه اله وردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۰۹۹
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۶۶۲۸۷-۰۳۱۳۴۲۱۶۷۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۲۹۰۹۵۴
آدرس موسسه: بروجن-نقنه-میدان امام-خ قدس-کوچه جانبازان-جنب مسجد صاحب الزمان
معصومه امامی کرانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۷۸۵۹۶
آدرس موسسه:
ارش ایمانی ایمانلو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۷۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: گندمان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۴۷۲۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۷۳۷
آدرس موسسه: بروجن-گندمان- بلوار ولیعصر
امین امانی بابادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۹۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۸۶۰۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان شریعتی-نبش کوچه ۴۴- طبقه اول
فرزاد امیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۱۰۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۰۲۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۰۵۶
آدرس موسسه: شهر کرد چهارراه فصیحی کوچه۴۸مجتمع کوثرط۴
حمزه امیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۸۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۲۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۰۳۸۴
آدرس موسسه: شهرکرد - خیابان سعدی - حدفاصل چهارراه فصیحی و کلانتری ۱۱ - نبش کوچه ۴۸ - ساختمان مهرگان - طبقه ۳ - واحد ۷
مهتاب امیریان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۵۷۳۵۱۳
آدرس موسسه:
همتا امیریان فارسانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۲۶
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۲۷۶۴۴
آدرس موسسه:
فرزاد امیریان فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۳۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۳۲۵۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۷۳۸
آدرس موسسه: فارسان-نبش میدان جمهوری-جنب دفتر خدمات قضایی
زینب امیرخانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۰۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۰۶۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۶۶۷۵
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان کاشانی-روبروی دادگستری-نبش کوچه۳۵
الهه امینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۴۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۳۷۲۱۰
آدرس موسسه:
شهاب امینی راستابی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۲۱۷۰
اعتبار: ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۳۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۳۹۶
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-ساختمان حافظ-دفتروکالت عبداله غفاری
زینب امینی گوشه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۱۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۸۸۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲ محرم-مجتمع وکلاء-طبقه دوم
فاطمه امینی هارونی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۳۸۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۶۷۴۳۷۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۷۴۳۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سعدی شرقی-کوچه ۴۷/۱-طبقه دوم
معصومه انتظامی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۸۳۰۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۰۳۹
آدرس موسسه: لردگان-فلارد-مال خلیفه-خیابان بخشداری
کلثوم بابامیر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۷۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۷۶۷۲۹
آدرس موسسه:
علی اصغر بابامیر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۹۹۸۴
آدرس موسسه:
سمیه بابائیان فردوئی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۰۹۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۵۹۲۱۸۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۹۲۱۸۶۸
آدرس موسسه: لردگان خ دادگستری
منوچهر باسیری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۴۴۵۰۲۶۵
آدرس موسسه:
بتول باقری وانانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۸۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۳۷۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد پائین تر از فلکه آبی - پاساژ اعظم-طبقه دوم
علی براتی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۸۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۸۹۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۹۲۰۳
آدرس موسسه: شهر کرد-بلوارآیت الله کاشانی نبش خ شهیدرجایی ک۲۱پ۲۳ط۴
فرهاد براتی دشتکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۳۶۲۱۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۹۹۶۰
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری شهرستان اردل جنب دادگستری
رقیه براتی دومکانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۷۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۷۹۸۲۰
آدرس موسسه:
سمیرا بیگی هرچگانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۸۷۹۰۴۴
آدرس موسسه:
محبوبه بیگی هر چگانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۳۰۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۱۱۰۴۹
آدرس موسسه: شهرکرد-بالاترازفلکه آبی-جنب داروخانه رازی
کامران بندری پشته کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۴۱۴۰۶
آدرس موسسه:
اسلام بندری پشته وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۳۲۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۲۶۰۵
آدرس موسسه: لردگان-فلکه شهرداری -بلوارشهدا جنب بانک صادرات
مریم بنی مسنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۳۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۵۰۸۱۱۰
آدرس موسسه:
جهانشاد بنی مسنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۷۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۵۷۲۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۶۸۳۶۱۰
آدرس موسسه: لردگان - خ دادگستری - روبروی درمانگاه شماره ۱ - طبقه دوم -دفتر وکالت
سید شهاب بنی هاشمی امام قیسی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: ناغان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۸۰۴۲۳۵
آدرس موسسه:
مهران بهاءلوهوره کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۶۳۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۷۱۱۹
آدرس موسسه:
پژمان بهادری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۲۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۶۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۹۵۸۲
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه دامپزشکی - مجتمع پرویز طبقه۴واحد۱۲
زهره بهامیری قهفرخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۶۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۲۳۷۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۰۵۷۰
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی-نبش رجایی- ساختمان وکلاط۳
مهدی بهرامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۷۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۰۵۳۵۸
آدرس موسسه:
صادق بهرامیان ریگکی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۳۰۶۰۸
آدرس موسسه:
جعفر بهرامی فارسانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بازفت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۲۲۸۵۲
آدرس موسسه:
سردار بهرامی گهروئی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شلمزار
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۵۸۰۸۶
آدرس موسسه:
مسلم بویر حسنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۹۹۱۳۷۱
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-لردگان- لردگان روستای چاهگاه میلاس
سیدجمشید پاکروان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۸۰۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۹۸۷۱
آدرس موسسه: بروجن -بلوار مدرس-مجتمع نور-طبقه دوم-واحد ۷
لیلا پیرانه دهکردی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۰۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۷۷۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۹۹۲۹
آدرس موسسه: کیار - شلمزار -خیابان شهید رجایی-دفتر وکالت خانم طاهری
راضیه پری زاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۳۴۶۸۳۹
آدرس موسسه:
فریده پیش بین کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۴۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۰۰۵۰۲۴۰
آدرس موسسه:
مریم پورحسنی جنت آبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۴۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۴۳۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۸۳۱۳
آدرس موسسه: بروجن - بلوار مدرس - مجتمع تجاری نور - طبقه دوم - واحد یک
معصومه ترکی هرچگانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۶۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۴۴۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۴۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد فلکه ابی خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژ ولی عصر-طبقه دوم-پلاک ۱۳۴
بنفشه تقی پور جاوی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۰۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۸۰۹۷۵
آدرس موسسه: خیابان چشمه برم کوچه بنیاد مسکن قدیم
آزاده تقی پور جاوی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۰۶۹۱۷۵۳
آدرس موسسه:
روح اله توسلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۰۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۰۶۸۳۵۵
آدرس موسسه:
رضا توکلی هفشجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۴۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۲۶۸۰
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه دامپزشکی-طبقه فوقانی بانک توسعه تعاون
سیده طاهره جزایری فارسانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۷۵۰۶۴۰۹
آدرس موسسه:
سیده رضوان جزایری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۶۰۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۲۹۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۷۴۵۶
آدرس موسسه: فارسان میدان امام - پاساژ قائم طبقه ۳
سیدمرتضی جزائری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۶۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۲۱۸۶۷۶
آدرس موسسه: چهارراه امام صادق-کوچه۴۸-مجتمع حقوقی کوثر
سیدصادق جزائری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۲۶۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۸۴۳۰
آدرس موسسه: چهارراه امام صادق ع خ سعدی ک ۴۸ مجتمع حقوقی کوثر-طبقه ۴
مریم جعفری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: چلگرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۶۴۴۶۷
آدرس موسسه:
روح اله جعفری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: گندمان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۶۸۸۲
آدرس موسسه:
خدیجه جعفری وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۴۴۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۶۱۲۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان دوازده محرم-روبروی پارکینگ یزدان-مجتمع کیمیا-طبقه ۳-واحد۹
فاطمه جعفری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۳۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۸۲۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد خ کاشانی روبروی دادگستری - پلاک ۹۶ - طبقه همکف
سمیه جعفری فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۱۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۱۰۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۹۶۰
آدرس موسسه: فارسان -چهارراه فرمانداری-ساختمان کارآفرینان وحدت -طبقه اول
صدیقه جلالی هامانه وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۳۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۳۴۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۵۹۲۴۸۲
آدرس موسسه: شهر کرد کیار -شلمزار-خیابان رسالت
محمود جلیل وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۲۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۷۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۰۲۸۷
آدرس موسسه: لردگان خ ولی عصر غربی-طبقه سوم اداره پست
صادق جلیل وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۰۱۶
تلفن همراه: ۰۹۳۳۷۸۷۳۲۱۵
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-لردگان- لردگان روستای سرقلعه
مهرداد جلیل پیران وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۳۲۱۳۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۷۶۳۸۳
آدرس موسسه: لردگان خ ۱۷ شهریور مقابل دادگستری
عین اله جلیل پیران وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۸۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۳۹۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۴۲۲۱۸۲
آدرس موسسه: چهار محال وبختیاری-لردگان-خ امام-روبروی دادگستری لردگان-
امین جلیل پیران وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۹۶۴۴۲۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۴۵۱۵۴
آدرس موسسه: لردگان -چهارراه شهرداری-مجتمع تجاری بامیری-طبقه سوم- دفتر وکالت
ارسلان جلیل پیران کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۶۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۷۵۸۳۷۰
آدرس موسسه:
سیاوش جلیل ثانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۳۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: آلونی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۳۴۶۳۵۵
آدرس موسسه:
هادی جلیل طهماسبی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۶۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۱۱۲۲۸۳
آدرس موسسه:
راضیه جمال پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۲۳۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۲۸۹۷
آدرس موسسه: فارسان -بلوار امام-مجتمع قائم- طبقه دوم
فاطمه جهانبخشی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۴۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۷۳۶۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۵۵۰۷
آدرس موسسه: شهرکرد-چها راه فصیحی -کوچه ۴۷/۱-ساختمان ارم-طبقه دوم
محمدرضا جهانی جوانمردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۵۵۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۷۳۲۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۵۴۷۳۹
آدرس موسسه: بخش خانمیرزا-شهرآلونی-خ اصلی-ابتدای بلوار شهید لرستانی
امیر چتر ابگون کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۳۴۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۷۱۸۰۲۰
آدرس موسسه:
سجاد چلوانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۴۰۹۰
آدرس موسسه:
بخشعلی چلوانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۵۸۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۰۴۱۷
آدرس موسسه: سامان-مجتمع تجاری رضا -طبقه دوم-واحد سمت چپ
ثریا حاتمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۸۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۷۷۲۳۵۶
آدرس موسسه: چهارمحال وبختیاری-شهر کرد.-خیابان سعدی.کوچه۴۸.مجتمع حقوقی کوثر طبقه پنجم
گلی حاتمی رشیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۲۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۶۸۸۹۵۴
آدرس موسسه: خ کاشانی ک ۲۱ پ۶۸ مجتمع وکلا ط ۲ و ۶
ملک تاج حافظی بختیاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۷۲۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۲۴۰۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۴۵۱
آدرس موسسه: شهرکرد-کیار-شلمزار-بلوار رجائی-روبروی اداره آموزش وپرورش
احسان حبیبی دهکردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۶۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۸۴۸۰
آدرس موسسه:
محمد رضا حبیب زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۴۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۰۱۴۷
آدرس موسسه: اردل بلوار شهدا-ساختمان الماس شهر-دفتر وکالت
محمد رضا حیدری وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۳۷۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۰۸۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۰۶۷
آدرس موسسه: شهرکرد-خ ۱۲محرم جنوبی-جنب بانک کشاورزی-ساختمان ملاصدرا-طبقه اول
سمیه حیدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۵۳۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۷۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۳۷۷۶
آدرس موسسه: شهرکردخ سرچشمه حدفاصل ۱۶متری دوم وچهارم طبقه فوقانی نان بهشت سرچشمه
احسان حیدری بنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۵۲۷
تلفن همراه: ۰۹۲۱۶۲۷۶۹۹۴
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-شهرکرد- شهرکرد میدان معلم خیابان شیخ محمد خیابانی کوچه ۲۰ پلاک ۱۵ طبقه اول
شهرام حیدری پبدنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۱۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۴۰۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۲۰۵۰
آدرس موسسه: شهرکرد-بلوار شریعتی -کوچه ۳۷پلاک ۷/۱-طبقه همکف
محمد حسن حیدری خالص وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۷۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۲۸۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۰۲۰۷
آدرس موسسه: لردگان خ بلوار شهداء جنب بانک صادرات
فاطمه حیدری دستنایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۶۸۶۰۳۹
تلفن همراه: ۰۹۹۱۳۷۴۳۰۲۳
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-کیار- دستنا،خیابان بهداری پلاک آخر
حمید حیدری سودجانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۲۴۰۴۴
آدرس موسسه:
مهین حیدری سورشجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۴۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۵۴۵۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۳۱۴۶
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان خواجه نصیر-جنب بانک کشاورزی-طبقه اول
زهرا حیدری سورشجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۴۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۵۵۰
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وکلانتری ۱۱-کوچه ۴۷/۱ -ساختمان ارم -طبقه دوم
زهرا حیدری سورشجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۱۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۲۲۹۶
آدرس موسسه: شهرکرد-فرخ شهر-خیابان ۲۲ بهمن-جنب دفتر ازدواج ۱۱۳ فرخ شهر
یاسر حیدری گندمکاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۰۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۲۰۳۰۵
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان ملت-مجتمع میلاد-طبقه زیر زمین-پلاک ۶۲
سیدیوسف حسینی آبچناری وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۶۲۱۱
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۲۹۲۶۶-۰۳۸۲۵۲۲۷۰۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۹۲۶۶
آدرس موسسه: چهارراه بسیج-ابتدای خ چشمه برم پ ۱۹
اسماعیل حسنی پناه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۲۳
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۲۲۹۴
آدرس موسسه:
حلیمه حسین پور بهزادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۹۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۵۵۰۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۰۲۳۴۸
آدرس موسسه: بروجن-میدان امام حسین-پاساژ آپادانا-طبقه سوم
حمدالله حسینی چاهگاهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۸۳۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۲۱۹۳
آدرس موسسه: لردگان-بلوار شهداء-خیابان دادگستری
مرضیه حسینی دستنایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۲۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۹۵۰۹۶
آدرس موسسه: شهرکردخ سعدی حدفاصل چهارراه فصیحی بن بست اول پ۱۲
سیدنصرالدین حسینی دستنایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۳۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۶۴۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۶۴۵۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی-مجتمع وکلاء -ط۲نبش رجایی
سید قدرت اله حسین زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۰۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۵۱۱۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۳۹۱
آدرس موسسه: شهرکرد- چهارراه فصیحی-خ سعدی-مجتمع امام حسین (ع) -طبقه سوم
علیرضا حسین زاده سورشجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۳۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۲۹۸۷
آدرس موسسه: فارسان -خ بهشتی-بالاتر از هتل ارم
سعید حسین زاده سورشجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۱۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بازفت
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۷۲۷۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۱۴۸۶۵
آدرس موسسه: کوهرنگ-بازفت شهرک تلورد کوچه زردکوه-دفتر وکالت
امیر حسین حسن زاده سور شجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۷۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۴۲۴۴۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۱۱۲۴
آدرس موسسه: شهرکرد خ ملت روبروی بانک ملی مرکزی
اسماعیل حسنی ساطحی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۴۷۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۷۱۳۶۰
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-لردگان- خیابان دادگستری
ربابه حسینی فرادنبه وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۵۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۷۹۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۷۲۱۲۸۳
آدرس موسسه: بروجن-خ ۱۵ خرداد جنوبی-کوچه شهید اسفندیارپور-طبقه فوقانی مغازه پتوفروشی راستی
سیده زهرا حسینی وردنجانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۴۰۶۳
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۷۴۲۶۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۰۱۱۹۵۰
آدرس موسسه: شهرکرد - بین چهارراه فصیحی وکلانتری۱۱-کوچه ۴۷/۱-ساختمان ارم-دفتر وکالت جهانبخشی
سیدفتح اله حسینی وردنجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۸۰۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۶۲۵۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان شریعتی-کوچه ۴۴-پ ۵
فرشاد خاکسارحقانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۸۱۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۱۲۲۴۴۲۲۶-۰۹۶۱۳۱۸۳۴۳۶۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۴۳۶۳
آدرس موسسه: شهر کرد خ سعدی روبروی کلانتری ۱۱
رقیه خانی بروجنی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۳۱۵
اعتبار: ۱۳۸۸/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۴۳۳۰۱۱۰.۰۹۱۳۲۸۴۹۰۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۹۰۰۱
آدرس موسسه: NULL
صفورا ختوان هفشجانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۴۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۶۶۳۳۱۴
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-ساختمان وکلاء-طبقه سوم
فاطمه خدابخشی شلمزاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۷۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۱۹
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لاران
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۳۷۳۶۰۷۱
آدرس موسسه:
افسانه خدابنده سامانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۵۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۶۵۹۱
آدرس موسسه: چهارمحال بختیاری-سامان- انتهای خ ارشاد کوی فرهنگ کوچه شهید قربانی پلاک۷
داریوش خدادادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۴۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۴۲۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۹۷۵۶
آدرس موسسه: شهرکرد--چهارراه فصیحی-نبش کوچه ۴۸-ساختمان مهرگان-طبقه چهارم
فرزاد خدادادی دشتکی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۲۳۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۶۶۰۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۸۲۰۱
آدرس موسسه: شهرکرد-منظریه-محله ۳۶-کوچه۱۷-ساختمان پارسیان-طبقه دوم-واحد ۹
سعید خداوردی سامانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۲۷۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه: ۰۹۱۳۳۸۲۰۳۷۱-۰۳۸۲۶۲۲۲۷۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۰۳۷۱
آدرس موسسه: اردل بلوار شهدا طبقه فوقانی مصالح فروشی عالی پور
عبدالرشید خرسندی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۱۳۳۵۰
آدرس موسسه: شهرکرد-حدفاصل چهارراه فصیحی وفلکه آبی-پاساژ چهارسوق-طبقه دوم
ستاره خسروی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۲۱۰۱۲۹
آدرس موسسه:
سمیه خسروی ده چلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۸۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۸۵۲۳۶۱
آدرس موسسه:
الهه خسروی رشیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۱۴۲۰
آدرس موسسه: شهرکرد-مبدان ۱۲ محرم جنوبی-ساختمان ملاصدرا-طبقه ۵
نجمه خسروزاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۷۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۰۰۶۶۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی روبروی دادگستری-پلاک ۳۳
سمیه خسروی فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۲۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۱۲۲۱۲
آدرس موسسه: فارسان-بلوار امام-مجتمع قائم-طبقه سوم
علی‌ خسروی‌مقدم‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۰۳۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کوهرنگ
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۵۷۲۱
آدرس موسسه: شهرستان کوهرنگ- چلگرد بلوار رهبری -روبروی دادگستری
قدیر خلجی بابااحمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۱۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۵۶۵۵۴
آدرس موسسه:
فاطمه خلیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۷۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۸۴۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۹۷۹۴۸۲۱
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهیدخ پانزده خردادجنوبی روبروی پاساژنورشرق
مریم یدالهی فارسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۳۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۲۷۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۴۸۸۶
آدرس موسسه: فارسان -چهارراه فرمانداری-پاساژ قائم-طبقه سوم
محمدحسین دانشفر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۱۰۵۲۴۰۶
آدرس موسسه:
مسیح داوطلب وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۵۰۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: کیار
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۰۰۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۶۲۸۱۲۰۵۵
آدرس موسسه: کیار-شلمزار -روبروی دادگستری-دفتر وکالت مسیح داوطلب
مالک درخشان سامانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۲۳۵۲۰۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۳۳۸۷۸
آدرس موسسه: سامان خ جعفرزاده روبروی بانک ملی مجتمع رضا ط۲
جهانبخش دیصی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۸۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۵۶۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۸۱۴۸۸
آدرس موسسه: بروجن خ طالقانی کوچه اروند رود پلاک ۱/۱
حمزه دلاوری نژاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۷۹۸۹
آدرس موسسه:
حجت اله دهقانی وردنجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۳۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۵۸۴۰
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۰۴۸
آدرس موسسه: شهرکرد چهارراه دولت-طبقه اول
مرضیه ریاحی چلوانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۵۳۹۸۵
آدرس موسسه:
اعظم راستی بروجنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۲۰۶۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۳۰۶۴۴
آدرس موسسه: بروجن فلکه شهید ناغانی-مجتمع تجاری صادقیان -جنب طلافروشی فرهنگ -طبقه اول
مرضیه رجب زاده سامانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: سامان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۵۲۶۴۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۴۸۳۶۷۹۷
آدرس موسسه: سامان-خ جعفرزاده-مجتمع سیماش-ط۲-واحد۵
روح الله رحمانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۰۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۲۸۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۶۲۹۹
آدرس موسسه: شهرکرد- خیابان سعدی شرقی-کوچه ۴۷ -پلاک ۴۹ -روبروی خیاطی درنا -بن بست سپاه -پلاک ۴۹
افسانه رحیمیان وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۹۶۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۳۸۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۰۲۱۷۴۱۴
آدرس موسسه: شهرکرد-بالاتر ازثبت احوال-خ ورزش-پلاک۱۹۴
عباس رحیمی پردنجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: فارسان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۲۲۰۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۵۰۵۲
آدرس موسسه: فارسان-میدان امام-بلوار امام-پاساژ قائم-طبقه دوم
سیده شهناز رحیمی فرد رودکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۳۴۸۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۱۶۱۸۱
آدرس موسسه: شهرکرد-میرآباد غربی-بلوار فرهنگ - خ بهار-خ الوند-کوچه ۶
مرضیه رییسی وانانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۳۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لاران
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۴۶۶۰۶۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۰۴۶۰۱۸
آدرس موسسه: شهرکرد لاران -شهر سورشجان-خ عدالت -جنب دادگستری -دفتر وکالت
محمد رییسی وانانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۸۱۹۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۰۳۰۲۳
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان حافظ-چهارراه دامپزشکی-ساختمان مبلیران-طبقه اول-واحد اول
صادق رشیدی هفشجانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۰۲۴۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۴۶۴۷۴
آدرس موسسه:
الهه رضایی اسدآبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۷۰۱۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۱۴۰۷۰
آدرس موسسه: شهرکرد-فلکه آبی -خ ۱۲ محرم جنوبی پاساژولی عصر ط اول پ ۱۲۷
علی رضایی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۴۶۹
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۲۴۴۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۸۸۹۰۸۸
آدرس موسسه: شهرکرد-خیابان سعدی-جنب کلانتری ۱۱-نبش کوپه ۴۵-طبقه اول
علی اصغر رضاپوریان قهفرخی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۴۰۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۴۳۰۲۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۸۰۴۸۶۲
آدرس موسسه: شهرکرد-فرخ شهر-بلوار ۲۲ بهمن
بنفشه رضائی دزکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۴۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۲۲۶۰۴۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۴۸۵۴۸
آدرس موسسه: شهرکرد-چهارراه فصیحی-ساختمان امام رضا-طبقه اول-واحد ۴۳
محمد رضائی کینکی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۸۱۷۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: خانمیرزا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۰۶۳۷۲۹۹۶
آدرس موسسه:
صابر رضائی ندیی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: اردل
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۴۸۶۷۴
آدرس موسسه: اردل بلوار شهدا ط فوقانی مصالح فروشی عالی پور
صدیقه رضی گندمانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۶۰۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بلداجی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۵۴۸۷۰۵۳
آدرس موسسه:
مرجان سادات رضوی دهکردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۷۱۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۳۷۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۳۸۸۱۴
آدرس موسسه: شهرکردخ کاشانی - روبروی دادگستری - پلاک ۱۰۰
مهری رفیعیان بروجنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۰۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۹۷۱۲
تلفن همراه: ۰۹۱۰۳۱۲۱۹۵۷
آدرس موسسه: بروجن-چهارراه ولیعصر-پاساژ بیگی-طبقه دوم-واحد ۶
مجید رفیعیان بروجنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۸۷۴۳۱
آدرس موسسه: بروجن میدان انقلاب کوچه دادسرا مجتمع نیکان طبقه دوم واحد ۲۰۳
فرود رفیعیان بروجنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۰۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۲۳۳۳۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۲۹۶۸۶
آدرس موسسه: چهارمحال-بروجن-حدفاصل چهارراه دفتری وچهارراه ولیعصر-خ ۱۵ خردادمیانی-مجتمع بیگی -ط دوم