جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۵۶۱ نتیجه پیدا شد.
احمدرضا توحیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۴۷۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۳۱۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۲۲۴۳۵۰
آدرس موسسه: ۴۵متری صدوق-کوچه ۲۹-پلاک۱۷-طبقه همکف
مهدی جامعی اردکان وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۵۴۳۱
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
وضعیت: ابطال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۲۳۵۹۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۳۸۴۸
آدرس موسسه: قم-خ امام-خ یخچال-بالای دفتر خانه ۱۸
حسین جاور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۰۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۷۰۱۱۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۳۸۶۶۰
آدرس موسسه: قم- میدان زنبیل آبادبلوارقائم پ۱۸۳
عباس جباری وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۶۸۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۳۰۹۶
آدرس موسسه: قم-صفاشهر-بلوار مفید-کوچه۴-پ۵۵
نفیسه جباری تیمورآبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۱۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۰۹۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۷۰۸۱
آدرس موسسه: قم-۴۵متری صدوق-بین کوچه۱و۳-پ۷۵
محمدرضا جزینی زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۲۱۰۷۶
آدرس موسسه:
مجتبی جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۷۴۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۲۱۶۴
آدرس موسسه:
علی جعفری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۱۸۰
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۷۰۵۲۰۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۴۳۶۲
آدرس موسسه: قم-بلوارشهیدکریمی-خیابان شهیدحقانی(مفتح سابق)-کوچه۱۸-پلاک۱۳
علی جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۷۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۶۶۴۲۲۸۳
آدرس موسسه:
سهراب جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۶۹۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۳۸۰۵۴
آدرس موسسه:
سعید جعفری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۶۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۰۹۸۹۱۱۴
آدرس موسسه:
حسن جعفری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۶۵۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۱۶۴۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۲۳۰۲
آدرس موسسه: قم خ۱۹ دی نبش کوچه ۱۹پلاک۳۶۵