جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۵۶۱ نتیجه پیدا شد.
مکی حمدی اصل وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۹۸۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۴۵۵۵۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۶۳۴۹۲
آدرس موسسه: صفاییه کوی ممتاز ک شهیدشریفی اقدم پ۱۶
رسول خیابانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۷۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۷۵۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۴۵۰۴
آدرس موسسه: قم-بلوار۷۵ متری عماریاسر-حدفاصل خیابان قدوسی وبلوارتعاون
ابوالفضل خادمی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۶۲۱۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۵۷۳۵۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۳۵۶۰
آدرس موسسه: قم-بلوار صدوق-کوچه۳۸-پ۹۹
راضیه خانی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۹۵۶۹۲۴
آدرس موسسه:
حسین خداپرست وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۸۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۲۰۲۹۹
آدرس موسسه: کهک-خ جهاد-بین کوچه ۱۴و۱۶
منیژه خداداده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۲۶۶۳
آدرس موسسه:
رضا خراسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۸۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۳۰۸۱۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۱۴۱۸
آدرس موسسه: قم - پردیسان فلکه شهرداری- خیابان شهدا موتلفه - کوچه ۴ مجتمع ارغوان بلوک ۳ واحد ۱۰ طبقه ۳
مجید خلیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۵۸۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۵۰۸۸
آدرس موسسه: قم- میدان بسیج- بلواربسیج- ابتدای بسیج ۳۹- پلاک۲- واحدیک
محمد فائز داعی زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۰۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۲۹۸۳۰۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۸۳۰۷۴
آدرس موسسه: قم- خیابان دورشهر-نبش کوی ۲۹(میدان رسالت)ساختمان رسالت- ط۲
کلثوم داوری وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۱۸۶۴۷
آدرس موسسه:
سجاد دده بیگی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۷۰۸۷۴
آدرس موسسه:
سید محمد باقر دریاباری وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۳۰۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۰۸۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۹۰۸۶۶۲
آدرس موسسه: قم-خیابان خاک فرج-نبش کوچه ۵۳-پ۴۳۲