جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۶۱۵ نتیجه پیدا شد.
سیداحمد حسن زاده فرد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۳۹۲
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۶۳۶۱۸۹۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۶۳۶۱۸۹۷۰
آدرس موسسه: قم خ موسوی کوچه رهبر پشت مسجد گچپزی پ۷
سیدابوالفضل‌ حسینی‌سیرت‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۳۰۷۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۰۰۸
آدرس موسسه: قم-خیابان ۴۵متری صدوقی- صدوقی ۲۲- پلاک ۴۳ طبقه دوم
سیداکبر حسینی نژاد وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۸۳۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
محمدهادی حق دوست وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۵۳۷۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۴۰۰۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۹۵۲۱۹
آدرس موسسه: بلوارامین ، کوچه ۲۷ پلاک۴۴
فرشته حقیقی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۶۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۸۲۹۶۹
آدرس موسسه:
مکی حمدی اصل وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۹۸۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۴۵۵۵۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۶۳۴۹۲
آدرس موسسه: صفاییه کوی ممتاز ک شهیدشریفی اقدم پ۱۶
رسول خیابانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۷۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۷۵۱۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۴۵۰۴
آدرس موسسه: قم-بلوار۷۵ متری عماریاسر-حدفاصل خیابان قدوسی وبلوارتعاون
ابوالفضل خادمی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۶۲۱۷
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۵۷۳۵۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۳۵۶۰
آدرس موسسه: قم-بلوار صدوق-کوچه۳۸-پ۹۹
راضیه خانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۹۵۶۹۲۴
آدرس موسسه:
حسین خداپرست وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۸۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۲۰۲۹۹
آدرس موسسه: کهک-خ جهاد-بین کوچه ۱۴و۱۶
رضا خراسانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۸۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۳۰۸۱۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۱۴۱۸
آدرس موسسه: قم - پردیسان فلکه شهرداری- خیابان شهدا موتلفه - کوچه ۴ مجتمع ارغوان بلوک ۳ واحد ۱۰ طبقه ۳
مجید خلیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۵۸۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۵۰۸۸
آدرس موسسه: قم- میدان بسیج- بلواربسیج- ابتدای بسیج ۳۹- پلاک۲- واحدیک