جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۶۱۵ نتیجه پیدا شد.
اکبر صفائی آریان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۵۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: دستجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۷۰۲۸۹۱۵۸
آدرس موسسه:
محمد صفری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۰۹۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۱۸۰۴
آدرس موسسه:
حسین صیفوری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۹۱۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵/۳۷۸۴۰۳۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۷۱۳۵۰۲
آدرس موسسه: قم میدان رسالت مجتمع تجاری نگین طبقه دوم واحد۲
حمیدرضا ضیایی ریزی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۳۴۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۸۹۴۹۲۴
آدرس موسسه:
سید یاسر ضیائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۶۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۵۹۷۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۶۰۰۹۲
آدرس موسسه: قم شهرک قدس خ ولیعصر ۳ دور فلکه ساختمان سبز واحد۲
زینب ضیائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۸۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۵۵۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۹۴۸۶
آدرس موسسه: قم-نبش ۲۰متری امام حسین- ساختمان کاج -طبقه۱
محمد طالبی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۴۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۹۰۸۷
آدرس موسسه: قم-باجک۲- مقابل کوچه ۵۲-پلاک ۷۰۵
فهیمه طالبی مزرعه شاهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۱۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۵۶۷۲۸۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۶۰۹۰۵
آدرس موسسه: قم-خیابان امام خمینی- ۴۵متری مدرس- دست راست بعدازکوی۷- پلاک۲۹۱
محسن طاهری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۴۶۸۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۶۵۰۳۲
آدرس موسسه: قم-قم- خ امامزاده ابراهیم خ سوم خرداد خ شوندی ک ۱۹ پلاک ۸
امیر طاهری زاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۹۴۲۹
آدرس موسسه:
سیدعمادالدین طباطبایی عینکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۸۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۲۷۶۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۲۵۷۷
آدرس موسسه: قم- شهرکهک- بلوار حضرت ابوالفضل- مقابل بانک ملت
سیداسماعیل طباطبایی مجد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۷۹۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۱۸۳۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۷۶۵۳
آدرس موسسه: قم- باجک- نبش کوچه ۱۷ - پلاک ۳۶۳