جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۶۱۵ نتیجه پیدا شد.
نسرین عسگری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۰۰۴۴۸
آدرس موسسه:
نوشین عصمت پور بروجردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۳۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: دستجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۹۹۲۱۳۷۵
آدرس موسسه:
رضا عطارد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۸۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۳۹۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۰۶۱۹
آدرس موسسه: قم-۴۵متری صدوق-۳۰متری بوعلی سینا-بن بست مسجد تولیت-پ۴۴
محمدحسین علی بیگی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۳۳۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۶۶۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۸۷۶۶۱۶
آدرس موسسه: ۴۵ متری صدوق- صدوقی ۱۱-پلاک ۴
میثم علی پورفرد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۰۸۶۹۲
آدرس موسسه:
صادق علیخانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۳۸۲۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۰۵۹۷
آدرس موسسه: قم-بخش کهک-محله جوادالائمه-ک شهیدشیخ عباس{فجر}-ک جهاد۱۰{نور}-ط اول-دفتروکالت
هادی علی زاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۰۸۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۹۵۶۶۹
آدرس موسسه:
علی علی زاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۹۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۵۲۳۸۰۲
آدرس موسسه:
حسین علیزاده اردستانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۴۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۱۷۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۰۶۶۵۶
آدرس موسسه: قم-خیابان خاکفرج-بین کوچه ۶۱و۶۳-جنب داروخانه شریعت- پلاک ۳۲۸
امیر علی شهر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۹۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۳۲۳۰۲
تلفن همراه: ۰۹۳۵۸۳۷۸۱۰۳
آدرس موسسه: قم-عطاران-مجتمع یاسمن-ط اول-واحد۱
حامد علی محمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۴۲۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۴۵۲۹
آدرس موسسه: قم- سالاریه- اقاقیا مجتمع آرین- طبقه ۲- واحد۳
حمداله علی مددی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۷۴۹
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: خلجستان
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۵۲۲۳۴۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۹۲۶۵
آدرس موسسه: قم- خلجستان- خ جهاد-پلاک ۲