جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۴۱۸۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۵۶۱ نتیجه پیدا شد.
محمدهادی مظاهری کرونی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۸۹۰۴۲۴۷
آدرس موسسه:
نسرین مظفری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۲۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: دستجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۱۳۹۹۰۹
آدرس موسسه:
حسن مظفری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۸۳۰
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۶۳۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۹۴۹۶۹۲
آدرس موسسه: قم-بلوار امین-کوچه ۱۰- سمت راست - فرعی اول پلاک ۸
ناصر معتمدی آدرمنابادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۵۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: اصفهان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۰۱۴۲۲۱۲
آدرس موسسه: قم خیابان ۱۹ دی نبش کوچه ۳۰
محمدامین معصومی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۳۰۹۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۲۶۷۶۱
آدرس موسسه: قم- میدان سعیدی- خ هفتم تیر- کوچه شماره ۱۵- مقابل مدرسه کیکاوسی - پلاک ۱۹۱- طبقه اول
عادله معظمی گودرزی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۵۱۲۴۰۴
آدرس موسسه:
مرتضی مقدس وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۰۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۴۱۸۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۵۲۸۰۶۳
آدرس موسسه: قم،صفاشهر،??متری اول،پلاک??
محسن مقیسه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۲۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۱۱۹۳۰۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۱۹۳۰۷۳
آدرس موسسه: قم- خیابان آذر-کوچه ۱۰۶- پلاک ۲۲
طاهره ملایی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۵۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۶۷۰۳۵۸۰
آدرس موسسه:
ابوالفضل میلادی قمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۴۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۱۵۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۲۱۴۷۷
آدرس موسسه: قم- خیابان دورشهر-کوچه ۲۰- پلاک۶
محمدعلی‌ ملا هاشم‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۸۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۱۶۸۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۸۶۰۶
آدرس موسسه: قم- ۵۵متری عمار یاسر- کوچه ۱۲-بن بست ۸ - پلاک ۱۱۱
احمد ملکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۷۲۴۰
آدرس موسسه: قم- ۳۰متری قائم- تقاطع ۴۵متری صدوق و ۳۰متری قائم