جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۳۸۲۹ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۵۶۱ نتیجه پیدا شد.
رضا امیری زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۵۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۹۲۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۲۷۴۸
آدرس موسسه: قم- ۵۵متری عماریاسر- بین کوچه ۱۷و۱۹- پلاک ۸-طبقه فوقانی
مهدی امینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۹۷۱
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: انفصال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۶۵۳۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۸۲۸۸
آدرس موسسه: قم- جعفریه- بلوارامام خمینی(ره)- روبروی قنادی ناصر- پلاک ۲۵۱
محمدرضا امینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۶۹۷۶۳۹
آدرس موسسه:
علی امینی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۱۳۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۷۵۱۱۱۱
آدرس موسسه:
سیدمحمد امین زاده وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۶۱۲۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۹۲۳۷۹۳۲۹
آدرس موسسه:
ام کلثوم امینی زنجان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۳۱
اعتبار: ۱۳۸۳/۰۵/۳۱
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر:
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۷۵۰۰۹
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
فرشته اموت وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۳۲۳۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۹۷۵۷
آدرس موسسه: قم-۴۵متری صدوقی-روبروی ۳۰متری قائم-طبقه فوقانی عکاسی چهره
سیدمحمود اندرزگو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۸۰۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۲۱۱۵
آدرس موسسه: قم- پردیسان-بلوار۲۲بهمن- خیابان شهید اقلیمی- خیابان شهید اکبری- پلاک ۱۳
محمدرسول آهنگران وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۳۲۷
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۵۱۲۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۳۱۴۱۶
آدرس موسسه: خیابان امامزاده ابراهیم، چهار راه شهدای زند، ۲۴متری سوم خرداد، بین کوچه ۳و۵، جنب دفتر پیشخوان دولت
ابراهیم یاوری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۳۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۹۸۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۴۹۷۱۱
آدرس موسسه: قم- میدان امام- نرسیده ب مسجد امام حسین (ع)- پلاک ۴۷- طبقه فوقانی محضر۵۴
ایرج اورمزد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۱۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۳۱۹۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۸۳۷۸
آدرس موسسه: قم ۳۰ متری بکایی- تقاطع مفتح ساختمان رایا- ط همکف
عباداله بابایی وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۱۰۷۵۲
آدرس موسسه: