جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۶۸۵۲ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۵۹۲ نتیجه پیدا شد.
فاطمه آبادیان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۰۸۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۰۴۲۷۱۸۶
آدرس موسسه:
علیرضا ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۵۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۷۷۰۶
آدرس موسسه: قم- بنیاد- خیابان حقانی- کوچه ۱۱- پلاک ۷
زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۳۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۴۹۸۰۳
آدرس موسسه: قم- عطاران- بین مفتح و گلستان- جنب بانک سپه- ساختمان یزدان- طبقه سوم- واحد۵
جمال ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۱۲۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۷۸۳۰
آدرس موسسه: قم- خیابان ۱۹دی- نبش کوچه ۵۸
جابر ابراهیمیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۳۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۹۸۲۸
آدرس موسسه: قم- فلکه مفید-ساختمان رزسفید- طبقه ۷ -واحد۵
طیبه ابراهیمی موحد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۹۳۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۶۸۴۹
آدرس موسسه: قم- ۴۵متری صدوق-۳۰متری قائم-نبش کوی ۱- ساختمان غدیر
حمید ابوالحسنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۶۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۴۸۳۲۶۷
آدرس موسسه: قم- خیابان باجک-نبش کوچه ۵۶ -پالک ۳۷۳
غلامرضا احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۷۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۸۱۷۵۷
آدرس موسسه: قم-ابتدای نیروگاه-توحید۸-پلاک۶
علی احمدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۴۶۶۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۰۷۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۱۸۳۹
آدرس موسسه: قم-خیابان جمهوری-جمهوری۳۰-فرعی اول-سمت راست پلاک۸
علی احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۱۱۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۳۶۴۴۰
آدرس موسسه:
بهنام احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۹۳۶۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۶۲۶۸
آدرس موسسه: قم-خیابان دور شهر-نبش کوچه ۲۸-مجتمع اداری بعثت-طبقه ۳-واحد۱۵
محمدمهدی احمدیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
مصطفی احمدپور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۳۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۵۷۵۵۹۷
آدرس موسسه: قم- خیابان شهیدمنتظری- نبش کوچه۲۴-ساختمان ولیعصر-طبقه۲
داود احمدوندشاهوردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۵۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: دستجرد
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۸۳۵۳۰
آدرس موسسه: قم-خلجستان-دستجرد-نبش اداره ثبت
محمدهادی اخلاقی فر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۶۶۲۹۶
آدرس موسسه:
حسین آخوندی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۵۹۵۳۹
آدرس موسسه: قم- جعفریه- بلوار امام خامنه ای جنب اداره پست
حسن آذری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۸۸۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۸۹۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۲۹۱۶
آدرس موسسه: قم-بلوارامین-فلکه مفتح- تقاطع مفتح و بکائی- پلاک ۱۷۰
سجاد ایران پور نودهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۰۹۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۱۲۸۶
آدرس موسسه:
ابوالفضل اربابی قمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۱۴۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۳۰۰۶۳
آدرس موسسه: قم-
حسن اربابی مطلق وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۸۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۲۳۲
آدرس موسسه: قم خ قم- انتهای خیابان دورشهر- -خیابان بسیج- بعد از ۲۰ متری شهید رجایی آپارتمان مانا ط اول واحد ۹
رضا اربابی مطلق وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۲۵
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۰۳۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۴۵۴
آدرس موسسه: دورشهر خ بسیج بعد از ۲۰ متری شهید رجایی آپارتمان مانا ط ۱ واحد ۹
حسن ارتشی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۴۹۳۹
آدرس موسسه: قم- خیابان جمهوری- بعد از تقاطع عطاران- سمت راست ساختمان املاک جمهوری
زهره ارمیده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۸۰۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۳۲۳۸
آدرس موسسه: قم-خیابان دورشهر-کوچه۱۲-ساختمان الهیه-طبقه۲
اسداله ایزدی نجف آبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۲۹۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۵۸۶
آدرس موسسه: قم-بلوارشهیدبهشتی-کوچه۴-پلاک۲۷
محمد رضا اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۶۲۷۰۲
آدرس موسسه: قم- خیابان دور شهر- نبش کوچه ۱۰- طبقه ۲- واحد۳- ساختمان میلاد
رضا اسدیان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۲۰۲۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: سلفچگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۳۸۳
آدرس موسسه: قم خیابان ۱۹ دی روبه روی کوی ۵۰ ساختمان وگال واحد حقوقی
محمد اسلامی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۵۳۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۵۱۴۱۱۹
آدرس موسسه: قم- میدان جانبازان- نبش کوچه ۲- طبقه فوقانی
عاطفه اسلامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۴۸۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۱۳۰
آدرس موسسه:
علی اسماعیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۱۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۰۳۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۱۴۱۳۰
آدرس موسسه: قم-خیابان۵۵متری عماریاسر-بین کوچه۱۶و۱۸-ساختمان پارس
محمدرسول اسماعیل زاده شلتوک ابادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۰۵۷۳۷۰۸
آدرس موسسه: