جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۱ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۶۱۵ نتیجه پیدا شد.
فاطمه آبادیان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۰۸۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۱۰۴۲۷۱۸۶
آدرس موسسه:
علیرضا ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۴۷۷۰۶
آدرس موسسه:
سیده معصومه ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۳۹
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۹۹۸۰۶
آدرس موسسه: کهک - میدان معلم - خیابان معلم کوی شکوفه
زهرا ابراهیمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۸۲۲۲۵۶۴
آدرس موسسه:
جمال ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۳۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۱۲۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۷۸۳۰
آدرس موسسه: قم- خیابان ۱۹دی- نبش کوچه ۵۸
حجت اله ابراهیمیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۷۰۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۷۰۹۲۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۵۵۴۲
آدرس موسسه: قم- بنیاد- زین الدین- خیابان پائیزان- خیابان همتی- نبش ۴-ساختمان گل نرگس- زنگ ۵
جابر ابراهیمیان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۹۸۲۸
آدرس موسسه:
طیبه ابراهیمی موحد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۹۳۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۶۸۴۹
آدرس موسسه: قم- ۴۵متری صدوق-۳۰متری قائم-نبش کوی ۱- ساختمان غدیر
حمید ابوالحسنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۶۰۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۶۴۸۳۲۶۷
آدرس موسسه:
غلامرضا احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۷۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۸۱۷۵۷
آدرس موسسه: قم-ابتدای نیروگاه-توحید۸-پلاک۶
علی احمدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۴۶۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۰۷۷۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۱۸۳۹
آدرس موسسه: قم-خیابان جمهوری-جمهوری۳۰-فرعی اول-سمت راست پلاک۸
علی احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۱۱۰
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۳۶۴۴۰
آدرس موسسه:
بهنام احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۹۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۳۷۷۳۶۶۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۶۲۶۸
آدرس موسسه: قم-قم- بلوار قائم-نبش کوچه ۵-پ۱۸۳
محمدمهدی احمدیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۷۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
مصطفی احمدپور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۵۷۵۵۹۷
آدرس موسسه:
داود احمدوندشاهوردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۵۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: دستجرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۸۳۵۳۰
آدرس موسسه:
محمدهادی اخلاقی فر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۴۶۶۲۹۶
آدرس موسسه:
حسین آخوندی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۲۵۹۵۳۹
آدرس موسسه: قم- جعفریه- بلوار امام خامنه ای جنب اداره پست
لیلا آدابی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۹۱۶
اعتبار:
وضعیت: فوت
استان: قم
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۳۴۹۱۷
آدرس موسسه:
حسن آذری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۸۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۰۸۹۲۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۲۹۱۶
آدرس موسسه: قم-بلوارامین-فلکه مفتح- تقاطع مفتح و بکائی- پلاک ۱۷۰
سجاد ایران پور نودهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۰۹۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۱۲۸۶
آدرس موسسه:
حسن اربابی مطلق وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۵۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۸۰۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۲۳۲
آدرس موسسه: قم خ قم- انتهای خیابان دورشهر- -خیابان بسیج- بعد از ۲۰ متری شهید رجایی آپارتمان مانا ط اول واحد ۹
رضا اربابی مطلق وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۶۲۵
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۸۳۰۳۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۴۵۴
آدرس موسسه: دورشهر خ بسیج بعد از ۲۰ متری شهید رجایی آپارتمان مانا ط ۱ واحد ۹
حسن ارتشی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۴۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۴۹۳۹
آدرس موسسه: قم- خیابان جمهوری- بعد از تقاطع عطاران- سمت راست ساختمان املاک جمهوری
عذرا آرمیده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۸۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۳۲۳۸
آدرس موسسه: قم-خیابان دورشهر-کوچه۱۲-ساختمان الهیه-طبقه۲
اسداله ایزدی نجف آبادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۲۹۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۳۶۵۸۶
آدرس موسسه: قم-بلوارشهیدبهشتی-کوچه۴-پلاک۲۷
محمد رضا اسدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۰۶۲۷۰۲
آدرس موسسه:
عاطفه اسلامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۴۸۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۷۱۳۰
آدرس موسسه:
علی اسماعیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۱۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۰۳۰۰۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۱۴۱۳۰
آدرس موسسه: قم-خیابان۵۵متری عماریاسر-بین کوچه۱۶و۱۸-ساختمان پارس
محمدرسول اسماعیل زاده شلتوک ابادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۹۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۰۵۷۳۷۰۸
آدرس موسسه:
سعید اسمعیل گنجه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۶۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۱۶۶۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۵۱۷۷۸۳
آدرس موسسه: قم ۴۵ متری صدوق- صدوقی ۱۱- پلاک ۴
زهره اشرفی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۴۶۶۲۹۸۱
آدرس موسسه:
شیرین اشرفی دهکردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۴۷۱۱۳
آدرس موسسه:
محمد اشفعی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۷۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۴۰۰۹۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۱۱۱۷۸
آدرس موسسه: قم- ۴۵متری صدوق-خ ۵۵متری فردوسی-تقاطع مفتح -ساختمان الماس-طبقه۲- واحد۲
سعید اصفهانی مقدم کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۳۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۶۹۳۷۰۲
آدرس موسسه:
محمدمهدی اصمعی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۰۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۲۵۳۳۷۷۷۶۴۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۴۷۹۸۵۳
آدرس موسسه: قم-قم- شهرک جهاد خ آقا عبدالهی پ۷۷
منا افرا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۷۴۶
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۰۲۱۸
آدرس موسسه: قم-کهک-خ جهاد-روبروی لوازم خانگی ضرابی-جنب کوچه نیایش پلاک ۶۸۱
سعید افشارنسب وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۸۰
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۰۰۴۶۴
آدرس موسسه: قم-میدان سعیدی- بلوارنیروی هوایی- کوی ۴- پلاک ۵۸
سیدمصطفی افضلی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۰۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۷۷۲۹۵۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۱۰۵۰۰
آدرس موسسه: قم- خیابان ۱۹دی-جنب کوچه ۳۱- طبقه۵ واحد۱۱
رضا آقایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۲۸۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۱۱۶۴
آدرس موسسه: قم-خیابان ۱۹ دی -کوچه ۷۵-پ۱
محسن اقایی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۵۵
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۸۷۶۱۵۰۰۶
آدرس موسسه:
ابوالفضل اقابابائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۸۹۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: خلجستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۰۵۵۶۸۸۵
آدرس موسسه:
فاطمه آقاجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۸۰۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۰۹۳۴۷۵
آدرس موسسه: قم- میدان سعیدی-ابتدای نیروی هوایی-کوچه۳-جنب عینک سازی- ط۳
سعید اقاجانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۷۴۲۱
آدرس موسسه:
ویدا اقازاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۲۶۰
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۱۲۹۲۴۴۳۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۱۹۸۹۱۹
آدرس موسسه: قم-۴۵ متری صدوق- صدوق ۷-پلاک ۲۰۵
مرتضی آقا علی خانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۱۴۱
اعتبار: ۱۳۸۵/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: -۰۲۵۲۴۲۲۳۴۰۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۵۳۱۹۹۷
آدرس موسسه: خ ملاصدرا-کوی گنجیها
حمید آقا میری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۷۸۴۳۷۱
آدرس موسسه: قم-کهک-خیابان جهاد-بعد از پمپ بنزین
هدی اقتصادی قاسمی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۸۲۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه: ۰۶۱۵۲۸۷۲۳۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۶۹۹۳۹۴۴۰
آدرس موسسه: قم - کهک - محله زینبیه - کوچه زینبیه - ۱۰/۱
محمد اکبری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۱۸۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۶۲۸۴۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۲۵۷۹۲
آدرس موسسه: قم-پردیسان-بلوار۲۲بهمن-خیابان شهید اقلیمی- خیابان شهید اکبری-پلاک ۱۳
سمیه اکبری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۶۲۳۲۷۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۹۸۷۶۰
آدرس موسسه: قم- خیابان ساحلی- کوچه۵- پلاک۱۸