جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۸۴۸ نتیجه پیدا شد.
زهرا باصبر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۹۰۶۳۸
آدرس موسسه: گلستان-گنبد کاووس- بلوار دانشجو-دانشجو ۱۵-پلاک ۲۵
مظاهر بافنده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۷۹۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۷۴۰۷
آدرس موسسه: گرگان خ امام خمینی نرسیده به آفتاب ۱۲ جنب بانک تجارت پاساژ خلیج فارس ط اول واحد ۲
محمد جلال باقری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: اینچه برون
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۳۶۵۲۳۶
آدرس موسسه:
فریده باقری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۴۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۸۱۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۷۵۵۶
آدرس موسسه: گرگان خ ولی عصر بین عدالت ۱۴ و ۱۶ روبروی بانک توسعه و صادرات مجتمع یزدی ط ۱
احسان اله باقری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۵۲۸۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۱۲۷۳۹
آدرس موسسه: گرگان-بلوار ناهارخوران عدالت۸۵ -مجتمع تندیس ط۲اداری واحد۲۱
مریم باقری پاریجانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۸۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: اینچه برون
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۵۳۴۳۷۱
آدرس موسسه:
دنیا باقرزاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۰۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۹۸۴۴۹
آدرس موسسه:
مهدی باقری نودیجه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۶۶۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۶۰۰۳
آدرس موسسه: گرگان خ خمینی روبروی آفتاب ۹ پاساژ خلیج فارس ط ۲
زهره بالارستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۸۳۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۰۰۲۹۱
آدرس موسسه: گرگان-عدالت ۵-مجتمع آپادانا ط ۴ واحد ۱۷
حسن بالارستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۱۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۳۸۱۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۵۶۸۸
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصرپاساژ مرسل ط۲ واحد۲۱۳
رضا بالا رستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۰۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۰۸۰۶
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر-نبش عدالت ۲۲ برج مروارید ط ۴ واحد ۴
مرضیه بالائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۹۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۵۸۸۲۱
آدرس موسسه: