جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۴۷۷ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۹۴۴ نتیجه پیدا شد.
دنیا باقرزاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۰۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۹۸۴۴۹
آدرس موسسه:
مهدی باقری نودیجه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۶۶۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۶۰۰۳
آدرس موسسه: گرگان خ خمینی روبروی آفتاب ۹ پاساژ خلیج فارس ط ۲
زهره بالارستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۸۳۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۰۰۲۹۱
آدرس موسسه: گرگان-عدالت ۵-مجتمع آپادانا ط ۴ واحد ۱۷
حسن بالارستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۱۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۳۸۱۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۵۶۸۸
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصرپاساژ مرسل ط۲ واحد۲۱۳
رضا بالا رستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۰۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۰۸۰۶
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر-نبش عدالت ۲۲ برج مروارید ط ۴ واحد ۴
مرضیه بالائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۹۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۵۸۸۲۱
آدرس موسسه:
منیره بایلری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۵۴۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۷۲۳۵۳۷۷
آدرس موسسه:
سمیه بامری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۳۴۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۴۵۵۱۸
تلفن همراه: ۰۹۳۷۴۰۰۲۹۰۵
آدرس موسسه: گرگان-روبروی انبار جهاد-بین عدالت۴۹و۵۱-مجتمع اناهیتا-ط۲-واحد۳
فاطمه بیانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۸۷۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۲۰۵۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۷۴۵۵۴۲
آدرس موسسه: گلستان-گنبدکاووس-خیابان طالقانی غربی-مجتمع دیدار -طبقه سوم واحد۱۳
زهرا بیانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۳۱۴۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۹۱۷۱۹۱۳۱
آدرس موسسه:
رقیه بیانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۵۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: رامیان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۶۳۴۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۸۳۳۱
آدرس موسسه: رامیان خان ببین خ شهید عباسی مجتمع افراء واحد ۳
سارا بائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۳۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۱۷۸۵۳۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۸۵۳۳۱
آدرس موسسه: بندر ترکمن آزادی ۲۴