جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۹۱۸ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۹۵۷ نتیجه پیدا شد.
اکرم باقری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۵۹۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه:
احسان اله باقری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۵۲۸۱۵۰
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گرگان-بلوار ناهارخوران عدالت۸۵ -مجتمع تندیس ط۲اداری واحد۲۱
مهدی باقری نودیجه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۶۶۱۶
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گرگان خیابان امام خمینی، آفتاب ۱۲، پاساژ خلیج فارس طبقه دوم دفتر وکالت مهدی باقری
زهره بالارستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۸۳۱۹
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گرگان-عدالت ۵-مجتمع آپادانا ط ۴ واحد ۱۷
حسن بالارستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۱۸۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۳۸۱۱۸
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصرپاساژ مرسل ط۲ واحد۲۱۳
رضا بالا رستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۰۹۹۵
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر-نبش عدالت ۲۲ برج مروارید ط ۴ واحد ۴
مرضیه بالائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۹۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه:
منیره بایلری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۱۵۴۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه:
سمیه بامری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۳۴۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۴۵۵۱۸
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گرگان-روبروی انبار جهاد-بین عدالت۴۹و۵۱-مجتمع اناهیتا-ط۲-واحد۳
فاطمه بیانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۸۷۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۲۰۵۵۹
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گلستان-گنبدکاووس-خیابان طالقانی غربی-مجتمع دیدار -طبقه سوم واحد۱۳
زهرا بیانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۳۱۴۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه:
رقیه بیانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۵۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: رامیان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۶۳۴۳۶
تلفن همراه:
آدرس موسسه: رامیان خان ببین خ شهید عباسی مجتمع افراء واحد ۳