جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۴۲۹۵۶ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۹۵۶ نتیجه پیدا شد.
سارا بائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۳۸۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۱۷۸۵۳۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۸۵۳۳۱
آدرس موسسه: بندر ترکمن آزادی ۲۴
عباسعلی بی باک وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۲۳۲۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۵۱۱۷۶۰
آدرس موسسه: گلستان گرگان خ شالی کوبی عدالت ۶ مجتمع بزرگ لاله ط ۲ واحد ۲۲۰
یحیی برابادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۳۷۶۵
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۰۹۴۹۰۷
آدرس موسسه: خیابان امام خمینی، کوچه آفتاب ۲۰
فرزاد برادران کناری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۶۲۳۹۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۸۱۵۲۲
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- شهرک حافظ انتهای حافظ ۲ آخرین منزل سمت چپ پلاک ۴۲
عبدالصمد بردی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۹۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۳۳۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۵۹۱۲
آدرس موسسه: گنبد خ امام خمینی نبش آرش غربی مجتمع آخود زاده ط ۲
حدیثه برزگر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۲۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۳۴۹۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۶۹۲۱۱۷
آدرس موسسه: علی ابادکتول چهار راه جنگلده- خ طالقانی شمالی مجتمع اسپانتا ضلع دوم غربی طبقه ۲
نرگس برزگر خاندوزی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۰۹۶
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۳۰۱۳۸۷
آدرس موسسه: گرگان_بلوارناهارخوران_بین عدالت ٧٩ و ٨١_ ط٢ شیرینی سرای بلوط
محمد برزمینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۴۵۲۹
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۹۷۶۳۰۰
آدرس موسسه:
ایمان برزمینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۱۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۰۲۸۶۸۷۴۵
آدرس موسسه:
بهروز برزین کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۸۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۰۴
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۸۲۶۲
آدرس موسسه:
عارف بزی تنها کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۹۷۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۳۹۳۷۷۷۹
آدرس موسسه:
فاطمه بسطامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۲۶۵۳
اعتبار: ۱۴۰۴/۰۴/۲۵
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کمالان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۳۷۹۸۱۵
آدرس موسسه: