جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۸۴۸ نتیجه پیدا شد.
نسیم جعفری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۹۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۲۹۰۰۴۸۰
آدرس موسسه:
ریحانه جعفری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۹۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۰۳۹۷۵
آدرس موسسه:
اقدس جعفری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۴۱۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۶۲۹۶۱۳
آدرس موسسه:
ملیحه جعفریان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۳۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۳۹۰۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۴۳۲۶۵
آدرس موسسه: گالیکش خیابان الغدیر مجتمع فارسیانی ط دوم
سعیده جعفری نور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۰۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۰۶۴۱۹۵۸۷
آدرس موسسه:
ریحانه جلالی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۰۲۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۳۶۸۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۷۹۴۳
آدرس موسسه: گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۸ مجتمع ولیعصر پزشکان ط اول۷
نرجس جمشیدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۷۷۷
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۳۷۱۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۵۵۲۲۰۳
آدرس موسسه: گرگان-خیابان ولیعصر بین عدالت ۱۳ و ۱۵ مجتمع امیرکبیر ط۳ واحد۷۸
حسین جمعه زاده وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۴۵۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۶۸۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۷۲۳۸۱
آدرس موسسه: گرگان خ ولی عصر پاساژ مرسل ط سوم واحد ۳۱۲
عباسعلی جندقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۰۳۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۲۶۳۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۱۷۰۹۴
آدرس موسسه: گرگان شهید بهشتی روبروی دادگستری پاساژ رمضانی طبقه اول
زهرا جهانیان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۹۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۱۳۷۳۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۰۴۷۴
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر نبش عدالت ۱۶ مجتمع تجاری مرجان ط ۳ پلاک ۲
فاطمه جهانبانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۵۸۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۹۲۵۲۹۷
آدرس موسسه:
خدیجه جهانبخش کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۲۵۴۱۳۴
آدرس موسسه: