جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۸۴۸ نتیجه پیدا شد.
مسعود جهان تیغ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۷۲۴۹۲۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۷۶۴۴۹۱
آدرس موسسه: گلستان-آزاد شهر- خ شهید بهشتی، خیابان دانش
زهرا جهان تیغ کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۷۶۶۱۳۷
آدرس موسسه:
حسین جهان تیغ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۱۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۴۰۹۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۷۲۳۴
آدرس موسسه: استان گلستان - علی آبادکتول - چهارراه جنگلده طبقه دوم ساختمان فارابی
آزاده جهان تیغ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۷۷۱
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: گلستان
شهر: کمالان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۶۱۲۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۸۴۰۰۸
آدرس موسسه: گلستان فاضل اباد جنب بانک کشاورزی ط فوقانی چاپخانه سروش
ابوالفضل جهان تیغ وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۹۸۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۷۲۷۳۰۵
تلفن همراه: ۰۹۳۵۶۷۵۱۸۷۷
آدرس موسسه: آزاد شهر خ شهید بهشتی پاساژ سلطانی ط سوم واحد ۴
سمیرا جهانی فر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۹۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۸۰۵۰۷۰
آدرس موسسه:
آزاده چاقر وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۶۷۴۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: مراوه تپه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۰۴۴۸۴
آدرس موسسه: مراه تپه-خ مختوم قلی-ک وحدت ۶-اولین کوچه بن بست ۶متری
طاهره چپرلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۲۷۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۷۸۷۸۴۷
آدرس موسسه:
جعفر چراغچی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۷۴۱
اعتبار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
وضعیت: ابطال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۷۲۶۷۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۹۱۹۸۴۳۷۸
آدرس موسسه: گلستان بندرگز طبقه اول اوقاف
گلنار چیره نور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۶۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: فاضل آباد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۴۳۳۷۳۴۶
آدرس موسسه:
امید چیره نور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۸۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۵۲۸۵۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۲۴۲۷
آدرس موسسه: آق قلا- خ شهدباهنر-کوچه شهید گرکز طبقه فوقانی نانوایی طالبی
آسیه چهارنایی مفرد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۵۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۳۵۱۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۶۵۱۵
آدرس موسسه: خ ولی عصر نبش عدالت ۵مجتمع اریا ط۳ واحد۱۱۱