جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۸۴۸ نتیجه پیدا شد.
حمید ایازی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۲۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۹۸۸۴
آدرس موسسه:
خدیجه آبادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیش تپه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۷۴۴۸
آدرس موسسه:
مرسده ابتهاج کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۹۹۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۹۲۵۸۰۱
آدرس موسسه:
مریم ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۱۰۳۲۹۰
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- خیابان اسفند غربی-مجتمع بامداد-طبقه چهارم واحد۴۰۵
عبداله ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۸۹۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۵۲۸۲۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۵۶۵۰۲
آدرس موسسه: گلستان اق قلا میدان وحدت ابتدای خ شهید باهنرشمالی ط فوقانی بانک توسعه و تعاون
عاطفه ابراهیمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۳۱
اعتبار:
وضعیت: ابطال
استان: گلستان
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۵۴۷۷۲۹
آدرس موسسه:
محمد ابراهیم منضمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۸۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۸۷۸۰
آدرس موسسه:
اکبر ابراهیم نتاج جلودار کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۸۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۱۱۱۷۴۰
آدرس موسسه:
مهدی آبرودی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۶۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۷۱۸۱۰۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۱۸۱۰۹۹
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- میدان شهرداری - رو به روی دادگاه عمومی و انقلاب
ذبیح اله آبیل وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۸۳۹۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۹۵۵۲۹
آدرس موسسه: کلاله خ احمدی شمالی پاساژ آدینه طبقه ۲
اسیه اتش زاده قره تپه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۶۲۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۸۳۴۳۶
آدرس موسسه: گرکان-خ شالیکوبی-عدالت۵-مجتمع آپادانا ط ۴ واحد ۱۷
مهناز احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۳۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۹۲۹۸۲۵
آدرس موسسه:
مهدی احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۰۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۵۲۹۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۱۲۸۸۷
آدرس موسسه: گرگان خ ولی عصر مقابل مسجد امیر مجتمع تجاری عادل ط۳
مسعود احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۶۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۵۴۷۶۱۴۹۳
آدرس موسسه:
مژگان احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۱۶
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۹۹۱۵۰
آدرس موسسه:
علی اصغر احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۸۲۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۹۰۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۳۵۷۵
آدرس موسسه: گنبد کاووس خیابان اروند پلاک ۲۳
سمیرا احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۵۷۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۰۰۷۹۶۰
آدرس موسسه:
سارا احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۷۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۵۱۲۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۱۱۵۶
آدرس موسسه: خیابان شهید بهشتی- پاساژ رمضانی - طبقه اول واحد۱۰
زهرا احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۸۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۱۷۱۵۴۳۴
آدرس موسسه:
حسن احمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۹۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۴۰۶۵۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۰۷۴۶۵
آدرس موسسه: علی آباد چهارراه جنگلده خ طالقانی شمالی مجتمع الماس طبقه اول
حامد احمدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۷۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۰۶۹۱
آدرس موسسه:
مصطفی احمدی بولاغی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۴۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: خان ببین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۲۹۲۰۵۹
آدرس موسسه:
محدثه احمدی بولاغی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۱۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۵/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۷۱۳۹۵۴۸
آدرس موسسه:
نسیم احمدپور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۹۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۱۷۶۵۱۰۰
آدرس موسسه:
شبنم احمدپور کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۰۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: مینودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۷۶۵۱۰۰
آدرس موسسه:
فاطمه احمدی خورشیدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۶۴۲۶۲۸۳
آدرس موسسه:
امیر احمدزاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۶۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۸۴۲۳۴۶
آدرس موسسه:
عطیه احمری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۱۷۱۳۲۹۹
آدرس موسسه:
حسن ادیب پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۰۷۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۲۶۷۸۸۶
آدرس موسسه: خ ش بهشتی جنب پاساژ رمضانی ط فوقانی
مژگان یادگاری کلاشمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۳۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۵۸۰۰۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۷۴۸۴
آدرس موسسه: خ طالقانی شرقی نرسیده به خبیمارستانمطهری مجتمع بابایی ط ۵ واحد ۸۹
سارا آدینا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۹۷۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه: ۰۱۷۴۵۸۳۵۵۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۰۲۳۳۱۳
آدرس موسسه: گلستان گالیکش خ امام روبروی مسجد جامع ط ۱
نجمه‌ ادینا وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۶۳۳۳
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۳۷۶۱۵۶۸-۰۱۷۲۲۲۹۰۱۰۳
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گنبد-خ طالقانی شرقی-روبروی آموزش و پرورش-مجتمع شقایق-واحد۲
معصومه اذریان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۸۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۴۴۷۱۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۹۵۳۹۲
آدرس موسسه: کلاله-خ انقلاب-انقلاب۱۵-کوچه باهنرساختمان ارمین-ط۲
سیما آذرنگان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۹۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۱۷۱۱۸۷۵
آدرس موسسه:
عزیزاله ایری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۳۱۲۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۱۲۷۷۵
آدرس موسسه:
بهزاد ایری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۰۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۴۸۴۸۱۱
تلفن همراه: ۰۹۳۶۵۶۵۹۰۶۱
آدرس موسسه: خ بهشت ۱۳ - فراغی ۶
مکرم‌ اربابی‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۸۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۳۷۳۹۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۰۸۳۹
آدرس موسسه: گالیکش خ میرزاکوچک خان بعداز پل
حمید آرتا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۳۵۲۶۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۴۶۱۱۴
آدرس موسسه: گنبد خ حافظ شمالی مابین ۴ راه وحدت و سرابی پلاک ۶۶۴ ط۲ واحد۱
منیژه آرخی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۷۹۱۵۵۶
آدرس موسسه:
زهرا ارسنگ وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۷۸۰۴
اعتبار:
وضعیت: تودیع
استان: گلستان
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
مینا ارقنون کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۹۱
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۵۵۸۰۶۴۱۸
آدرس موسسه:
زهرا آزادیان بجنوردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۹۵۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۶۴۲۹۲۴
آدرس موسسه:
آزاده آزادیان بجنوردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۷۰۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۵۵۹۸۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۱۰۸۸۴
آدرس موسسه: نبد کاووس خ طالقانی شرقی نبش طالقانی ۲۰ مجتمع نگین ط ۳ واحد ۵
زینب ازادفر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۱۴۸۲۶۸۰
آدرس موسسه:
اعظم ازادمحله وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۳۰۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۲۷۸۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۷۹۷۰۳
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر عدالت ۲۱ مجتمع یادمان ط ۴ واحد ۴۰
فرشاد ایزدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۵۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۰۱۵۱۰۷
آدرس موسسه:
علی اکبر یازرلو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۷۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۳۷۵۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۶۸۹۲۸
آدرس موسسه: گنبد کاووس-فلکه مرکزی-پاساژقور چائی-طبقه ۲
رمضانعلی یازرلو وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۰۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۲۲۲۳۰۷۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۹۹۰۳۳
آدرس موسسه: گنبد کاووس-گلستان-آزادشهر-خ امام خمینی-کوچه مسجد حسینیه-کوچه شهید امیر کوهساریان منزل شخصی
فرزاد اسدی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۶۳
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۰۲۸۰۵
آدرس موسسه:
ایوب اسدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۹۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۹۳۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۴۳۲۶۵۲
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر- عدالت۱۴ -مجتمع ولیعصر-ط اول ضلع جنوبی واحد ۲
سپیده اسفندیار وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۴۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۷۹۵۴۵۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۹۵۴۵۹۱
آدرس موسسه: کردکوی جنب دادگستری مجتمع عادل
مبین اسکندرنژاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۲۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۷۲۴۰۵۱
آدرس موسسه:
محمدطاهر اسلامی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۷۴۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۱۴۵۴۷
آدرس موسسه: NULL
محمدطاهر اسلامی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۰۷۴۹
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۳۷۱۴۵۴۷
آدرس موسسه: ندارد
فاطمه اسلامی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۲۳۵۷۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۱۹۲۳۹۶
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- گرگان-عدالت۳۱-مجتمع یاسین-واحد۲
سلیمه اسلام پرست کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۹۸۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۴۸۶۰۰۳
آدرس موسسه:
علی‌اکبر اسلانی‌کتولی‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۲۹۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۶۸۷۱۴۷
آدرس موسسه: علی اباد کتول چهارراه قصر طبقه فوقانی بانک قوامین
صغری اسمعیلی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۹۷۹۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
امین اسمعیلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۰۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۱۲۶۹۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۲۹۵۰۴۵
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- خیابان مطهری جنوبی - روبروی مطهری یازدهم - جنب الکتریکی- ساختمان چهارطبقه - طبقه دوم - منزل استیجاری
زهره اسمعیل نژاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۰۰۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: خان ببین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۲۹۵۴۹۸۷۷
آدرس موسسه:
اسماعیل اشرفی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۴۰۱۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۴۰۸۳۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۰۶۹۰۰
آدرس موسسه: علی آباد فلکه مرکزی نبش کوچه موسی بن جعفر ساختمان ایروانی
مجید آفتابی ثانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۲۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۲۱۱۷۲
آدرس موسسه:
علیرضا افتخاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۳۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۶۸۸۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۰۵۴۷۷
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصرنبش عدالت۳۱مجتمع کورش ط۳واحد۴
اکرم افتخاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۹۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۸۰۱۲۴۴
آدرس موسسه:
مصطفی افراکیا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: اینچه برون
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۹۷۹۷۰۷
آدرس موسسه:
مهرداد افسری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۷۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۶۲۲۹۶۰
آدرس موسسه:
رزا افشاری افشار وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۱۱۸۲۱
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
وضعیت: ابطال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۲۳۴۲۵۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۵۲۶۲
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر عدالت ۱۴ مجتمع پزشکان فارابی ط ۳ واحد ۱۲۰
پروین افشارپور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۷۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۳۲۷۶۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۸۶۹۷۸
آدرس موسسه: کردکوی خ جنگل مجتمع کیمیا ط ۲ واحد ۲۰۲
علی اکبر آقایی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۸۱۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۳۱۸۹۹۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۱۸۹۹۴۶
آدرس موسسه: گالیکش خ فارسیان کوچه فارسیان ۲ پلاک ۱۸
امیرحسین آقائی نژاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۴۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۷۰۴۰۱۱
آدرس موسسه:
وحیده اقبالی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۹۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: مینودشت
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۲۲۲۳۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۹۴۷۳۴
آدرس موسسه: مینو دشت-خ سید جمالدین -خ سید پلاک ۷۷
عبدالرحمان آقچه لی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۸۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۵۸۰۱۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۹۱۷۲۵
آدرس موسسه: گلستان-گنبد کاووس- گنبد -خ طالقانی شرقی-خ سپاس مجتمع پالاریوم-طبقه سوم واحد ۱۳
عبداله یاقدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۴۴۸۵۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۹۸۰۵۵
آدرس موسسه: شهرستان کلاله- خیابان فراغی- کوچه فراغی ۸ - ساختمان آرمین طبقه اول .
هانی اکبریان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۱۲۶۴۵۸۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۲۶۴۵۸۶
آدرس موسسه: بندرترکمن خ شهید بهشتی مطهری ۱ جنب پمپ بنزین
عباسعلی اکبریان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۸۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۴۴۲۴۷۱۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۴۳۱۵۸
آدرس موسسه: کلاله خ فراغی فراغی ۸ ساختمان آرمین ط ۲
نجم الدین ایگدری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۱۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۲۸۸۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۲۰۸۰
آدرس موسسه: علی آباد کتول خ امام رضا(ع)روبروی اموزش و پرورش قدیم ساختمان اندیشه واحد۴
احمد ایگدری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۰۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۲۲۰۳۵۷
آدرس موسسه:
زینب الازمنی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۱۶۸۵۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۵۱۰۹
آدرس موسسه: خ ولیعصر نبش عدالت ۱۶ پاساژ مرجان طبقه اول - واحد ۱۰۶
معصومه البرزی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۸۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۳۴۰۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۶۸۷۱۹۲
آدرس موسسه: کردکوی میدان انقلاب ابتدای خیابان جنگل پاساژ کیمیا طبقه دوم واحد ۲
گلشن البرزی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۰۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۸۶۲۴۵
آدرس موسسه:
منصور آل جلیل کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۹۸۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۵۰۱۰۶
آدرس موسسه:
حکیم بردی الفت وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۵۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۲۵۲۶۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۶۲۳۸
آدرس موسسه: گنبد خ وحدت شرقی-پ۲۹۵
مینا الماسی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۸۴۷۱۸
آدرس موسسه:
فاطمه الهی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۷۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۵۴۴۱۸۸
آدرس موسسه:
هانیه امامی رازلیقی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۲۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۵۳۴۰۹۳۸
آدرس موسسه:
شهاب الدین امانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۶۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: مراوه تپه
تلفن موسسه: ۰۹۱۲۹۴۶۵۱۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۴۶۵۱۴۷
آدرس موسسه: گلستان-مراوه تپه- بخش گلیداغ روستای داشلی الوم
رقیه ایمانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: رامیان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۵۶۰۲۱۵۱۸
آدرس موسسه:
آمنه امدادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۴۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۴۴۷۸۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۸۰۰۳۲۸
آدرس موسسه: کلاله خ جامی روبروی اورژانس ۱۱۵ پلاک ۴۱
عبداله امیری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۹۵۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: انفصال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۲۷۸۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۲۸۳۵
آدرس موسسه: خ ولیعصر عدالت ۲۱ روبروی اداره ثبت مجتمع یادمان ط ۴ واحد ۴۰
ایمان امیری سوادرودباری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۷۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۲۴۷۰۰۱
آدرس موسسه:
سید کمال امیر لطیفی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۸۴۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۲۱۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۴۰۵۷
آدرس موسسه: گرگان خیابان ولیعصر عدالت ۱۶-پاساژ مرجان-ط ۴ واحد ۷
سیده طاهره آمیقی بیاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۵۵۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۶۹۵۹۷۱
آدرس موسسه:
فاطمه انصاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۳۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۳۷۷۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۱۲۵۹۰
آدرس موسسه: علی آباد کتول چهارراه جنگلده برج اسپانتا بلوک یک طبقه دوم
عباسعلی انصاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۷۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: خان ببین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۹۰۰۲۸۹۱۱۵
آدرس موسسه:
مسعود انصاری مهیاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۶۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۵۲۷۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۵۱۹۱
آدرس موسسه: بلوار ناهار خوران عدالت ۵۶ مجتمع میلاد نور ط۳ واحد ۵
محمد اووی زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۴۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۴۴۲۴۰۹۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۹۴۰۸
آدرس موسسه: کلاله خ آزادی روبروی آتش نشانی پاساژ طاها
محسن بای وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۴۲۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۳۳۹۲۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۹۳۷۶۵
آدرس موسسه: گنبدکاووس طالقانی شرقی خ سپاس مجتمع پالادیوم ط ۴
سمیه بای وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۶۶۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۷۳۴۵۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۸۰۲۷۸۸
آدرس موسسه: آزادشهر-خ شهید بهشتی پاساژ سلطانی طبقه دوم واحد ۵
پوریا بای کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۱۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: مینودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۴۲۱۵۶
آدرس موسسه:
اعظم بای کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۸۵
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۲۱۰۹۳
آدرس موسسه:
احسان بای وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۲۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: رامیان
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۳۷۲۳۷۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۳۷۰۲
آدرس موسسه: رامیان خ امام خمینی امام۹ جنب اداره ثبت و املاک
سیدبشیر بابازاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۳۶۱۱۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۷۶۹۷۵
آدرس موسسه: بندر گز خ امام خمینی پاساژ امام رضا ط۲
ناصر بیابانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۹۰۱۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۰۸۶۶
آدرس موسسه: گنبد کاووس خ طالقانی شرقی روبروی آموزش و پرورش ساختمان شقایق یک ط ۲
سمیه بیابانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۳۱۷۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۸۱۳۳۰۶۰۱
آدرس موسسه:
مسعود بابانیازی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۴۲۲۸۲۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۳۰۱۱
آدرس موسسه: بندر ترکمن- خ جمهوری ۱۲ داخل کوچه سمت راست دومین درب
ابوالفضل بابائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۱۴۷۷۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۳۷۸۱
آدرس موسسه: علی آباد کتول خ امام رضا روبروی آموزش و پرورش ساختمان اندیشه ط ۲ واحد ۱
مهدی بارک زائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۸۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۰۷۹۲۲۷
آدرس موسسه:
عبدالجلیل باشقره وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۶۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۳۲۷۲۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۸۱۷۸
آدرس موسسه: عل آباد کتول خ طالقانی شمالی ساختمان اسپانتا بلوک ۱ ط ۴
زهرا باصبر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۹۰۶۳۸
آدرس موسسه: گلستان-گنبد کاووس- بلوار دانشجو-دانشجو ۱۵-پلاک ۲۵
مظاهر بافنده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۷۹۷۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۷۴۰۷
آدرس موسسه: گرگان خ امام خمینی نرسیده به آفتاب ۱۲ جنب بانک تجارت پاساژ خلیج فارس ط اول واحد ۲
محمد جلال باقری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۳۴۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: اینچه برون
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۹۳۶۵۲۳۶
آدرس موسسه:
فریده باقری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۴۳۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۸۱۵۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۷۵۵۶
آدرس موسسه: گرگان خ ولی عصر بین عدالت ۱۴ و ۱۶ روبروی بانک توسعه و صادرات مجتمع یزدی ط ۱
احسان اله باقری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۵۲۸۱۵۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۱۲۷۳۹
آدرس موسسه: گرگان-بلوار ناهارخوران عدالت۸۵ -مجتمع تندیس ط۲اداری واحد۲۱
مریم باقری پاریجانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۸۰۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: اینچه برون
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۵۳۴۳۷۱
آدرس موسسه:
دنیا باقرزاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۰۸
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۲۹۸۴۴۹
آدرس موسسه:
مهدی باقری نودیجه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۲۶۶۱۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۶۰۰۳
آدرس موسسه: گرگان خ خمینی روبروی آفتاب ۹ پاساژ خلیج فارس ط ۲
زهره بالارستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۴۸۳۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۰۰۲۹۱
آدرس موسسه: گرگان-عدالت ۵-مجتمع آپادانا ط ۴ واحد ۱۷
حسن بالارستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۱۸۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۳۸۱۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۵۶۸۸
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصرپاساژ مرسل ط۲ واحد۲۱۳
رضا بالا رستاقی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۳۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۰۹۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۰۸۰۶
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر-نبش عدالت ۲۲ برج مروارید ط ۴ واحد ۴
مرضیه بالائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۹۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۸۵۸۸۲۱
آدرس موسسه:
منیره بایلری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۴۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۷۲۳۵۳۷۷
آدرس موسسه:
سمیه بامری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۳۴۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۴۵۵۱۸
تلفن همراه: ۰۹۳۷۴۰۰۲۹۰۵
آدرس موسسه: گرگان-روبروی انبار جهاد-بین عدالت۴۹و۵۱-مجتمع اناهیتا-ط۲-واحد۳
فاطمه بیانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۸۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۲۰۵۵۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۷۴۵۵۴۲
آدرس موسسه: گلستان-گنبدکاووس-خیابان طالقانی غربی-مجتمع دیدار -طبقه سوم واحد۱۳
رقیه بیانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۵۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: رامیان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۶۳۴۳۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۸۳۳۱
آدرس موسسه: رامیان خان ببین خ شهید عباسی مجتمع افراء واحد ۳
سارا بائی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۳۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۱۷۸۵۳۳۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۸۵۳۳۱
آدرس موسسه: بندر ترکمن آزادی ۲۴
عباسعلی بی باک وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۲۳۲۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۵۱۱۷۶۰
آدرس موسسه: گلستان گرگان خ شالی کوبی عدالت ۶ مجتمع بزرگ لاله ط ۲ واحد ۲۲۰
نورمحمد بدیعی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹
اعتبار:
وضعیت: فوت
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۲۲۲۲۷۰۰۰-۰۹۱۱۳۷۷۶۱۳۴
تلفن همراه:
آدرس موسسه: گلستان گنبد کاووس خ امام خمینی شمالی جنب بانک کشاورزی
فرزاد برادران کناری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۶۲۳۹۷۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۸۱۵۲۲
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- شهرک حافظ انتهای حافظ ۲ آخرین منزل سمت چپ پلاک ۴۲
عبدالصمد بردی پور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۹۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۳۳۵۱۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۵۹۱۲
آدرس موسسه: گنبد خ امام خمینی نبش آرش غربی مجتمع آخود زاده ط ۲
جواد بردی زاده وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۳۹۵۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
وضعیت: ابطال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۲۲۲۲۷۵۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۶۲۱۲۵
آدرس موسسه: گنبد کاوس ابتدای طالقانی غربی پاساژجعفر بای ط ۲
حدیثه برزگر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۳۴۹۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۶۹۲۱۱۷
آدرس موسسه: علی ابادکتول چهار راه جنگلده- خ طالقانی شمالی مجتمع اسپانتا ضلع دوم غربی طبقه ۲
ایمان برزمینی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۵۱۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۰۲۸۶۸۷۴۵
آدرس موسسه:
عارف بزی تنها کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۹۷۶
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۳۹۳۷۷۷۹
آدرس موسسه:
اکرم بسطامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۰۹
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۸۵۳۵۹
آدرس موسسه:
علی بسکابادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۶۱۶
اعتبار: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۴۴۰۲۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۱۶۳۲
آدرس موسسه: استان گلستان شهرستان کلاکه خ شهید مدنی نبش مدنی ۴ (سید آباد) طبقه فوقانی
یعقوب بشارتلو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۷۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۴۰۶۰۲
آدرس موسسه:
عبدالناصر بغدادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۲۸۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۵۶۶۴۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۶۰۶۷
آدرس موسسه: خ ولیعصر جنب عدالت۲۲-برج مروارید-ط۷-واحد۱۰
مژگان بقائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۶۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۳۷۵۸۲
آدرس موسسه:
طاهره بیکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۹۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۴۰۲۲۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۴۵۱۲
آدرس موسسه: علی آباد کتول- خ جنگلده برج اسپانتا بلوک ۳ ط ۲
راضیه بیکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۹۰۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۳۲۱۱۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۷۰۵۳
آدرس موسسه: گلستان شهرستان گنبدکاووس خ طالقانی شرقی روبروی آموزش و پرورش کوچه مساوات مجتمع شقایق ۲ط۵
قلیچ‌نیاز بیکدلی‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۹۰۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۲۸۰۴۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۹۵۱۲
آدرس موسسه: گنبد خ امامزاده غربی روبروی بیمارستان برزویه مجتمع محمدنژاد ط ۲ واحد ۸
مریم بیک زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۳۵۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۲۶۴۳۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۲۶۲۹۴
آدرس موسسه: خ امام خمینی شمالی نبش خیابان دارایی شرقی
علی اکبر بلهری ثانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۲۲۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۲۲۵۸۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۶۴۳۱۸۷۲
آدرس موسسه: لی آباد کتول بلوار امام رضا خ بلوار دانشگاه نبش دانش۱
ایمان بلوکی مقدم کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۳۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۳۲۱۲۶۴۱۶
آدرس موسسه:
سیده فاطمه بنی هاشمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۱۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۱۸۲۴۸۳
آدرس موسسه: گلستان-کردکوی-ابتدای خیابان جنگل-پاساژکیما
الهام بهداد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۱۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۲۲۲۹۴۲۴۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۹۶۵۹
آدرس موسسه: خ طالقانی شرقی بالاتر از بیمارستان طالقانی ساختمان رازی ط۳ واحد ۱۰
فاطمه بهرام زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۹۸
اعتبار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
وضعیت: تودیع
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۴۴۵۵۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۱۷۳۶۶۴
آدرس موسسه: گلستان-کلاله- گلستان کلاله-بلوار مدنی مدنی۹
منصوره بهرامی فر وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۳۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۲۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۷۸۱۵۹
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر عدالت ششم پاساژ لاله زار طبقه ۲ اتاق ۲۲۰
امید بهرامی میان اباد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۵۹۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۷۷۶۸۱
آدرس موسسه:
صلاح الدین بهروز کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۵۹۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۸۷۴۱۱۱۸
آدرس موسسه:
شادی بهلول کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۶۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۵۴۰۲۶۹
آدرس موسسه:
نشاط بهمنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۸۹۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: خان ببین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۰۴۳۳۵۴۵۰
آدرس موسسه:
سوده پایدار وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۴۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۵۳۶۱۴۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۵۲۸۹
آدرس موسسه: گرگان بلوار نهارخوران نبش گلشهر ساختمان ستاره ط اول
غلامحسین پاشنگ کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۴۹۰
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۴۸۹۰۶
آدرس موسسه:
مریم پاکپور کیسمی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۰۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۶۶۳۷۳۱
آدرس موسسه:
نورا پاینده راد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۷۶۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۹۴۲۶۰۲۱
آدرس موسسه:
علی اوسط پائین محلی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۲۸۳۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کمالان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۹۴۸۹
آدرس موسسه:
اسماعیل پائین محلی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۶۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۲۳۲۶۱۷۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۴۲۹۰
آدرس موسسه: گرگان-خ ولیعصر-عدالت۱۴-مجتمع حکیم-ط۴-واحد۱۰
نورمحمد پیرا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۴۸۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۴۴۲۴۶۴۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۰۰۷۱
آدرس موسسه: کلاله-خ فراغی پلاک ۱۱۶۰
تقی پیرا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گالیکش
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۸۳۲۲۲۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۰۶۰۳
آدرس موسسه: گلستان گالیکش خ میرزا کوچک خان دوم مجتمع کیانی واحد ۳
محمود پرتوی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۱۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۴۷۵۲۹۸۴
آدرس موسسه:
سعید پرویزی نیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۱۱۹۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۸۵۱۲۵۳۹
آدرس موسسه: گلستان-گرگان-خیابان ولیعصر-نبش عدالت۲۲-برج مروارید-طبقه ۵ واحد۸
رحیمه پژمان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۴۴۲۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۹۰۰۲۸۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۰۰۲۸۸۳
آدرس موسسه: گنبد خ طالقانی شرقی مجتمع رازی ط۲
ای تای پقه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۹۸۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۱۷۷۴۸۲۲۵
آدرس موسسه:
محمد نقی پهلوانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۶۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۴۸۸۱۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۵۶۴۶۶
آدرس موسسه: خ ولیعصر مجتمع مروارید طبقه ۷ واحد ۶
طاهره پهلوانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۵۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آق قلا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۵۱۲۱۴
آدرس موسسه:
صدیقه پورقاز وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۸۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۴۸۵۰۳۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۸۹۷۱۹
آدرس موسسه: گلستان-بندر ترکمن- خیابان دادگستری روبروی دبیرستان ۱۳آبان
مسعود پورقز وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۸۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۴۰۰۴۵۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۸۰۶۴۷۴
آدرس موسسه: گمیشان جنب ایستگاه ساختمان اونق ط ۳
شهریار پورمیرزا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۹۹۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: مراوه تپه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۳۹۳۷
آدرس موسسه:
فاطمه پوکردی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرترکمن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۹۶۵۶۹۰
آدرس موسسه:
تاج محمد پولادی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۹۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۲۲۲۳۹۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۴۶۳۲۱
آدرس موسسه: خ وحدت شرقی پ ۲۹۵ ط۲
مزدک تابان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۳۴۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۵۴۴۲۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۷۷۳۳۰
آدرس موسسه: گرگان عدالت ۲۹ مرکز تصویر برداری گلستان ط ۳
نرگس تاجریان وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۰۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۴۲۰۷۷۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۴۳۹۳۳
آدرس موسسه: کلاله میدان مرکزی امام خمینی جنوبی ۱۶ کوچه شهید شاددل
علی اکبر تازیکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۶۹۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۵۴۰۲۷۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۸۵۶۲
آدرس موسسه: گرگان عدالت ۷۴ مجتمع پارک رویال طبقه ۴
مرتضی تبرائی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۷۹۸۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۲۲۳۷۷۰۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۴۳۸۶
آدرس موسسه: NULL
مرتضی تبرائی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۷۹۸۴
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۲۲۲۲۷۸۱۴-
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۶۴۳۸۶
آدرس موسسه: خ طالقانی شرقی روبروی اموزش و پرورش مجتمع شقایق ۲ واحد ۸
هومن تجری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۶۴۵
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کمالان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۶۶۰۵۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۲۷۱۰۴۳۴
آدرس موسسه: فاضل آباد-پاساژ الماس ط۲
حسین تجری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۰۹۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۶۰۰۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۵۰۶۸۰
آدرس موسسه: گرگان-عدالت ۲۲ برج مروارید طبقه ۵ واحد ۸
توحید تجری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۵۹۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۶۵۶۴۵۵
آدرس موسسه:
فاطمه تجری نوده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۴۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۶۸۱۴۶۱
آدرس موسسه:
سعید تربتی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۴۸۶۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: خان ببین
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۰۰۴۷۹۷
آدرس موسسه:
لیلا تقی زاده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۰۵۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۹۷۱۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۲۰۰۷۲
آدرس موسسه: خ طالقانی شرقی روبروی آموزش و پرورش ساختمان شقایق یک ط ۳ واحد ۵
سیده مینا تقوی نژاد دینان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۱۰۰۱
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۹۱۸۹۸۴۸
آدرس موسسه:
طاهر تکه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۳۰۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۵۴۴۷۸۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۹۷۲۶
آدرس موسسه: کلاله خ انقلاب ۹۴
محمدعلی تلنده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۳۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کلاله
تلفن موسسه: ۰۱۷۴۴۲۴۸۴۷۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۶۱۲۶۳
آدرس موسسه: کلاله خ امام خمینی شمالی نرسیده به کوچه صاحب الزمان (عج)
محمد تمسکنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۵۷۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: آزادشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۷۲۴۸۰۲۹
آدرس موسسه:
عبدالحسین تیمورسرکلاته وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۰۹۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: کردکوی
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۲۸۶۲۵۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۵۳۲۶۰
آدرس موسسه: گلستان-کردکوی- جنب دادگستری - مجتمع آسیا دفتر وکالت
رقیه تیموری شموشکی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۲۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۱۱۱۱۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۰۱۷۱۶۷۳۱
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- کوی انقلاب - انقلاب ۱۴ - پلاک ۱۴
آتنا تناور وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۷۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۱۵۰۲۶۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۷۶۶۳۰
آدرس موسسه: گرگان عدالت ۳۶ پلاک ۱۳ طبقه اول
محمدمصطفی توانافر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۰۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۳۵۴۱۴۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۴۹۸۹
آدرس موسسه: گرگان خ ولیعصر عدالت ۲۲ پاساژ مروارید ط ۳ واحد ۸
نرگس تورانی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۹۵۳۲
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: مراوه تپه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۲۱۲۱۵۵۷۱۰
آدرس موسسه:
فاطمه توسلی نیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۲۷۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۴۲۴۰۳۵۵
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۳۵۳۰۸
آدرس موسسه: علی آباد خ طالقانی شمالی مجتمع الماس ط ۳
مریم توشنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۵۶۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
وضعیت: انصراف
استان: گلستان
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۷۴۷۰۹
آدرس موسسه:
فرزان توماج کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۶۳۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: مینودشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۱۷۸۱۱
آدرس موسسه:
طاهر توماج کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۹۹۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گمیشان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۳۹۱۴۰۵۰
آدرس موسسه:
عالمه جافرنوده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۱۵۹۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: علی آباد کتول
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۷۸۹۸۷۷
آدرس موسسه:
زهرا جافرنوده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۱۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۷۰۶۸۴۳
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- نوده ملک- اصلی گرگان علی آباد- روبروی جهاد کشاورزی
امید جافر نوده وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۸۵۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۹۱۱۳۷۵۸۰۱۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۵۸۰۱۸
آدرس موسسه: گرگان گلشهر ۱۲ مجتمع نیایش ط ۳ غربی
احمد جانفزا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۶۶۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: بندرگز
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۳۷۲۷۸۱۹
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۵۴۲۰۷۵
آدرس موسسه: بندرگز خیابان امام خمینی ط ۲ ساختمان اوقاف
محسن جاهدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۲۲۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: گلستان
شهر: گنبدکاووس
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۵۵۵۸۹۵۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۷۲۴۲۳۱
آدرس موسسه: خ طالقانی شرقی نبش طالقانی ۲۰ مجتمع نگین ط ۲ واحد ۴