جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۱۹۵۴ نتیجه پیدا شد.
خدیجه آقاوندان نظام آباد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۶۵۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: بناب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۳۷۶۶۲۹۵
آدرس موسسه:
حامد آقائی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۶۶۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: هشترود
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۰۴۳۶۶۷۴
آدرس موسسه:
مجید اقائی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۹۹۷۳
اعتبار:
وضعیت: تودیع
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه:
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL
فهیمه اقبالی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۵۵۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۲۲۷۸۷۳۶۷
آدرس موسسه:
فریده اقبال نهر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۱۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۵۵۷۱۵۷۷
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۸۱۰۴۶
آدرس موسسه: تبریز خیابان طالقانی ابتدای خیابان مصلی ساختمان ۵۳
اصغر اقتصاد کهلان کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۱۵۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۸۶۱۸۵
آدرس موسسه:
سمیرا اقدم کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۱۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۹۰۷۲۹۸
آدرس موسسه:
نسرین اکبری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۴۷۳
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۰۶۶۲۹۹
آدرس موسسه:
معصومه اکبری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۴۱۸
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: آذرشهر
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۰۴۱۲۵۰
آدرس موسسه:
زهرا اکبری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۴۵۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۹۳۰۰۶۱
آدرس موسسه:
جواد اکبری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۳۵۰۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۸۶۶۰۰۹۸۴
آدرس موسسه: آذربایجان شرقی-تبریز-
اکبر اکبری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۲۲۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۷۳۳۱۱۰۱
آدرس موسسه: