جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۱۹۵۴ نتیجه پیدا شد.
عادل الطافی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۴۹۴
اعتبار:
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۵۴۲۶۰۹۶۵
آدرس موسسه:
نسرین آل طه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۱۲۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۵۷۱۰۳۴۹
آدرس موسسه:
قربان آل طه وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۸۱۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۱۵۴۱۵۹۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۱۹۵۶۸۲
آدرس موسسه: تبریز-خ آزادی چهاراه حافظ نبش حافظ جنوبی ک قربانی پ ۹۴ ط۲
اسماعیل الف زاده کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۴۸۸
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: ورزقان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۹۰۱۷۸۹۸
آدرس موسسه:
معصومه الکن جدیدی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۵۳۲۴
اعتبار:
وضعیت: انصراف
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مرند
تلفن موسسه: ۲۲۳۵۷۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۹۳۰۶۱۴
آدرس موسسه: خ ومیدان امام پاساژ رضا ط۱
رضا الهامی گرگر کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۹۰۱۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۲۲
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۶۸۸۸۵۹۶
آدرس موسسه:
اسداله الهویر دیلو وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۱۰۱۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: میانه
تلفن موسسه: ۰۴۱۵۲۲۳۴۹۴۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۲۳۱۲۳۶
آدرس موسسه: میانه خ بانک ملی روبروی شرکت خدمات زیارتی گردشگری سفیرمیانه ط۱
فاطمه الوانی علمداری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۰۹۷
اعتبار: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۰۷۶۸۵
آدرس موسسه: هادیشهر میدان امام حسن کوچه بازار امیر کبیر طبقه فوقانی الکتریکی محموی
کاظم امامی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۵۷۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۹۵۹۳۷۵۰
آدرس موسسه:
افسانه امامی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۹۷۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: بناب
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۷۴۲۸۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۲۱۵۲۶۹
آدرس موسسه: بناب خ امام کوی سعدی پاساژ سعدی طبقه اول
اعظم امامی زاد کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۴۸۱
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۱۰۱۳۵۶۷
آدرس موسسه:
سیدمحمدتقی امامزاده وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۴۵۵۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مراغه
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۷۲۴۷۵۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۲۱۰۶۲۰
آدرس موسسه: مراغه اول خیابان اوحدی روبه روی مسجد شهدا طبقه دوم واحد۲