جستجوی وکیل دادگستری

جستجو در میان ۳۸۹۵۴ وکیل دادگستری

جستجوی پیشرفته
پایه
جنسیت
۱۹۵۴ نتیجه پیدا شد.
پیام آذری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۶۶۳۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: صوفیان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۵۸۳۶۴۱۳
آدرس موسسه:
گلی‌ آذری‌ وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۱۰۷۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: اسکو
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۴۱۶۵۱۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۴۸۴۸۹
آدرس موسسه: ایلخچی-خ امام-ساختمان صدف-ط۲
کریم آذری امقانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۵۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۴۷۹۵۸۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۴۳۲۸۳
آدرس موسسه: تبریز خ آزادی چهارراه لاله جنب بانک مسکن مجتمع تجاری آفتاب ط ۱ واحد۳
رامین آذرجو کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۷۰۳۸۷
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: بناب
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۰۵۰۰۳۸
آدرس موسسه:
فاطمه آذرمی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۳۸۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: کلیبر
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۴۴۴۴۶۰۴
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۲۶۶۴۶۸
آدرس موسسه: آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر خ فرمانداری روبروی دادگستری
رضا آذرمینا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۵۶۲
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: ملکان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۲۲۹۸۷۵
آدرس موسسه:
فرشاد آذرنیا وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۰۴۴
اعتبار: ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه: ۰۴۱۱۳۳۰۷۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۱۰۲۰۰۷
آدرس موسسه: تبریز خ ولی عصر خ شهریار ط بالایی قنادی ط ۲
ندا اذرنیا کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۸۹۱۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: مهربان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۲۴۲۶۴۹۱
آدرس موسسه:
فرحناز آذری نسب کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۶۶۴۳۴
اعتبار: ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۶۴۸۸۷۶۵۳
آدرس موسسه:
حسن آذرنیوش کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۴۲۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: خسروشاه
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۴۵۰۰۷۰۷۴
آدرس موسسه:
یاور یاری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۴۴۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
وضعیت: انصراف
استان: آذربایجان شرقی
شهر: ایلخچی
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۰۸۷۶۶۲۹۵
آدرس موسسه:
فریبا ایرانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۱۴۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت: فعال
استان: آذربایجان شرقی
شهر: شبستر
تلفن موسسه: ۰۴۱۴۲۴۲۵۰۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۷۱۱۳۹۷
آدرس موسسه: شبستر بلوار شهید باکری روبروی دادگستری